ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 februarie 2003pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 februarie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internaţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2002, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2002, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 151/2002 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2003, se proroga până la data de 1 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General alGuvernului,Petru Şerban MihailescuAutoritatea Naţionala pentruProtecţia Copilului şi AdopţieGabriela Coman,secretar de statBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 7.-------------