ORDIN nr. 363 din 7 februarie 2003pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003  În baza Hotărârii Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,vazand dispoziţiile art. 21, 36 şi 39 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viza pentru tranzitul aeroportuar, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Lista statelor ai căror cetăţeni trebuie să prezinte invitaţie şi sa constituie depozit bancar pentru a obţine viza, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va urmări actualizarea permanenta a reglementărilor din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaBucureşti, 7 februarie 2003.Nr. 363.  +  Anexa 1 LISTA STATELOR AI CĂROR CETĂŢENI AU NEVOIE DE VIZAPENTRU TRANZITUL AEROPORTUAR[conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgentaa Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]1. Afghanistan2. Bangladesh3. Eritreea4. Etiopia5. Ghana6. India7. Irak8. Iran9. Nigeria10. Pakistan11. Republica Democrata Congo (fost Zair)12. Somalia13. Sri Lanka  +  Anexa 2 LISTA STATELOR AI CĂROR CETĂŢENI TREBUIE SA PREZINTEINVITAŢIE ŞI SA CONSTITUIE DEPOZIT BANCAR PENTRU A OBŢINE VIZA[conform art. 36 alin. (2) coroborat cu art. 39 alin. (1)din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002privind regimul străinilor în România]
  Nr. Crt. ŢARA Cuantum Depozit lei Cuantum depozit Valuta (euro)
  1. Afganistan 2.000.000 1.000
  2. Albania 2.000.000 1.000
  3. Algeria 2.000.000 1.000
  4. Angola 2.000.000 1.000
  5. Armenia Fără depozit
  6. Azerbaidjan Fără depozit
  7. Bangladesh 2.000.000 2.000
  8. Belarus Fără depozit
  9. Benin 2.000.000 1.000
  10. Buthan 2.000.000 1.500
  11. Burkina Faso 2.000.000 1.000
  12. Burundi 2.000.000 1.000
  13. Cambodgia 2.000.000 2.000
  14. Camerun 2.000.000 1.000
  15. Capul Verde 2.000.000 2.000
  16. Ciad 2.000.000 1.500
  17. Coasta de Fildes 2.000.000 1.000
  18. Comore 2.000.000 2.000
  19. Coreea (PDR) 2.000.000 2.000
  20. Cuba Fără depozit
  21. Djibouti 2.000.000 2.000
  22. Egipt 2.000.000 1.000
  23. Eritreea 2.000.000 1.500
  24. Etiopia 2.000.000 1.500
  25. Fiji 2.000.000 2.000
  26. Filipine 2.000.000 2.500
  27. Gabon 2.000.000 2.000
  28. Gambia 2.000.000 2.000
  29. Georgia Fără depozit
  30. Ghana 2.000.000 2.000
  31. Guineea 2.000.000 2.000
  32. Guineea Bissau 2.000.000 2.000
  33. Guineea Ecuatoriala 2.000.000 2.000
  34. Guyana 2.000.000 2.000
  35. Haiti 2.000.000 2.000
  36. India 2.000.000 2.000
  37. Iordania 2.000.000 2.000
  38. Irak 2.000.000 1.500
  39. Iran 2.000.000 1.500
  40. Kazahstan Fără depozit
  41. Kenya 2.000.000 2.000
  42. Kargazstan Fără depozit
  43. Laos 2.000.000 2.000
  44. Liban 2.000.000 2.000
  45. Liberia 2.000.000 2.000
  46. Libia 2.000.000 1.500
  47. Madagascar 2.000.000 2.000
  48. Maldive 2.000.000 2.000
  49. Mali 2.000.000 1.500
  50. Maroc 2.000.000 1.000
  51. Mauritania 2.000.000 1.500
  52. Mauritius 2.000.000 2.000
  53. Mongolia Fără depozit
  54. Mozambic 2.000.000 2.000
  55. Myanmar 2.000.000 2.500
  56. Nepal 2.000.000 2.000
  57. Niger 2.000.000 2.000
  58. Nigeria 2.000.000 2.000
  59. Pakistan 2.000.000 1.500
  60. Palestina 2.000.000 1.000
  61. Papua - Noua Guinee 2.000.000 2.500
  62. Peru 2.000.000 1.500
  63. Republica Centrafricana 2.000.000 2.000
  64. Republica Congo 2.000.000 2.000
  65. Republica Dominicana 2.000.000 2.000
  66. Republica Populara Chineza 2.000.000 2.000
  67. Rep. Populara Dem. Congo (Zair) 2.000.000 2.000
  68. Rwanda 2.000.000 2.000
  69. Sao Tome şi Principe 2.000.000 2.000
  70. Senegal 2.000.000 2.000
  71. Sierra Leone 2.000.000 2.000
  72. Siria 2.000.000 1.500
  73. Somalia 2.000.000 1.500
  74. Sri Lanka 2.000.000 2.000
  75. Sudan 2.000.000 1.500
  76. Surinam 2.000.000 2.000
  77. Tadjikistan Fără depozit
  78. Tanzania 2.000.000 2.000
  79. Togo 2.000.000 2.000
  80. Tunisia 2.000.000 1.000
  81. Turkmenistan Fără depozit
  82. Uganda 2.000.000 2.000
  83. Uzbekistan Fără depozit
  84. Vietnam 2.000.000 2.000
  85. Yemen 2.000.000 1.000
  86. Zambia 2.000.000 2.000
  ------------