ORDIN nr. 121 din 12 februarie 2003privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Nr. 121 din 12 februarie 2003
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Nr. 20 din 12 februarie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003    În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001, precum şi ale art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995,având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 791/2001, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă preţurile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează: a) consumatori conectaţi direct în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale - 2.465.234 lei/1.000 mc; b) consumatori conectaţi în sistemele de distribuţie a gazelor naturale - 2.957.850 lei/1.000 mc.  +  Articolul 2Se stabilesc tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, după cum urmează: a) tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării Sistemului naţional de transport al gazelor naturale - 247.384 lei/1.000 mc transportaţi; b) tarifele pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., pentru un ciclu complet de injecţie şi extracţie a gazelor naturale - conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin; c) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectaţi direct în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale - 125.485 lei/1.000 mc furnizaţi; d) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectaţi în sistemul de distribuţie - 618.101 lei/1.000 mc furnizaţi; e) tariful pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectaţi în sistemul de distribuţie - 492.616 lei/1.000 mc distribuiţi.  +  Articolul 3Preţurile şi tarifele prevăzute la art. 1 şi 2 nu conţin T.V.A.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi operatorii licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 15 zile calendaristice de la data publicării.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Dan PantiliePreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat  +  AnexăTARIFELE REGLEMENTATEpentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturaleîn depozitele subterane operate de SocietateaNaţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.,pentru un ciclu complet de injecţie şi extracţiea gazelor naturale┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Tarifele pentru serviciile de ││depozitului subteran │înmagazinare a gazelor naturale, pentru un││ │ ciclu complet de injecţie şi extracţie│├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Cetatea de Baltă │ 638.057 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Sărmăşel │ 968.333 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Târgu Mureş │ 845.471 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Urziceni │ 522.788 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Bilciureşti │ 441.025 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Bălăceanca │ 845.972 lei/1.000 mc │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Gherceşti │ 433.287 lei/1.000 mc │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘---------