ORDIN nr. 932 din 25 noiembrie 2002pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 932 din 25 noiembrie 2002
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 649 din 23 decembrie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 11 februarie 2003    În temeiul art. 24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 11.863 din 22 noiembrie 2002 şi Referatul de aprobare al Direcţiei de industrie alimentara, standarde, mărci şi licenţe nr. 151.218 din 16 decembrie 2002,ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, sunt obligatorii pentru toate unităţile din sistemul public şi privat.  +  Articolul 3Direcţia generală de sănătate publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 24 de luni de la data publicării.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  AnexăNORMA 25/11/2002