ORDIN nr. 863 din 26 septembrie 2002privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003  În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,în baza Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private.  +  Articolul 2Anexa nr. 1 - Ghid metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, anexa nr. 2 - Ghid metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare şi anexa nr. 3 - Ghid metodologic privind etapa de analiza a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Ghidurile metodologice se utilizează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în parcurgerea diferitelor etape ale procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Articolul 4Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, prin Direcţia de autorizare şi atestare şi Direcţia strategiei, politici, reglementări, răspunde de instruirea periodică şi în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare ce au la baza evaluarea impactului asupra mediului.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Florin Stadiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 septembrie 2002.Nr. 863.  +  Anexa 1GHID METODOLOGIC din 26 septembrie 2002  +  Anexa 2GHID METODOLOGIC din 26 septembrie 2002  +  Anexa 3GHID METODOLOGIC din 26 septembrie 2002