HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 ianuarie 2003pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 7 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/1997, cu amendamentele ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentele convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/1997, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează:1. Suma de 18.437 dolari S.U.A. din împrumutul în valoare de 45 milioane dolari S.U.A., acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de conservare a energiei termice, se anulează.2. Planul de amortizare specificat la lit. d) a secţiunii 2.02 Alţi termeni financiari ai Împrumutului se modifica astfel:
       
    Data scadenţei plăţiiSuma scadentă (USD)
    20 mai 20022.250.000
    20 noiembrie 20022.250.000
    20 mai 20032.250.000
    20 noiembrie 20032.250.000
    20 mai 20042.250.000
    20 noiembrie 20042.250.000
    20 mai 20052.250.000
    20 noiembrie 20052.250.000
    20 mai 20062.250.000
    20 noiembrie 20062.250.000
    20 mai 20072.250.000
    20 noiembrie 20072.250.000
    20 mai 20082.250.000
    20 noiembrie 20082.250.000
    20 mai 20092.250.000
    20 noiembrie 20092.250.000
    20 mai 20102.250.000
    20 noiembrie 20102.250.000
    20 mai 20112.250.000
    20 noiembrie 20112.231.563
    TOTAL:44.981.563
  3. La lit. (e) a secţiunii 2.02 - Alţi termeni financiari ai Împrumutului ultima data de tragere se modifica şi devine 31 decembrie 2003.4. Dispoziţiile anexei - Planul de finanţare - la anexa nr. 1 şi ale anexei la anexa nr. 2 - Categorii şi trageri la Acordul de împrumut se modifica şi se înlocuiesc corespunzător cu prevederile cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 30.
   +  Anexă(Anexa la anexa nr. 1)                            PLANUL DE FINANŢARE        Planul de finanţare a Proiectului (exclusiv taxe şi impozite,        cu excepţia celor precizate mai jos) este prezentat în continuare:
           
      Costuri externe (USD)Fonduri locale şi centrale (USD)Costuri totale (USD)
    Împrumut BERD44.981.563,000,0044.981.563,00
    Finanţare nerambursabilă acordată de BERD488.000,000,00488.000,00
    Fonduri locale şi centrale (inclusiv taxe şi impozite)0,0037.461.840,0037.461.840,00
    Finanţare nerambursabilă acordată de terţi5.450.000,000,005.450.000,00
    Costuri totale:50.919.563,0037.461.840,0088.381.403,00
      Anexa la anexa nr. 2
         
    CategoriaPartea din împrumut alocată în valuta Împrumutatului (USD)% din cheltuieli ce urmează a fi finanţate (exclusiv orice impozite şi taxe vamale)
    Bunuri şi lucrări pentru partea:
    (1) A-1
    Ploieşti2.597.931,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Făgăraş2.439.646,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Olteniţa1.166.507,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Buzău2.595.900,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Paşcani2.145.000,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    A-2    
    Ploieşti13.951.318,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Făgăraş2.495.423,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Olteniţa1.299.993,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Buzău12.243.438,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Paşcani1.938.000,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    A-3    
    Ploieşti651.814,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Făgăraş294.931,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Olteniţa210.000,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Buzău516.662,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Paşcani435.000,00100% din valoarea contractului pentru contracte supuse licitaţiei internaţionale
    Nealocate-100% din valoarea contractului
    TOTAL:44.981.563,00
  ──────────────────