ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2003pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICSe aprobă amendarea Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 151/2002, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Departamentul de Comerţ ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 2.  +  Anexă
      1. Titlul va avea următorul conţinut:
                                  PROTOCOLUL Nr. 4
             referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi
          metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european
        instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile
             Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
      2. Anexa II va fi amendata după cum urmează:
      Regula de la poziţia ex 41.14 va fi înlocuită cu:
  "Ex 4114 Piei tabacite şi piei lacuite sau placate; piei metalizate Fabricare din materiale de la poziţiile 4104 la 4106, 41.07, 4112 sau 4113 cu condiţia ca valoarea lor totală sa nu depăşească 50% din preţul de uzina al produsului"
  -------------