ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 31 ianuarie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002.  +  Articolul 2Se ratifica Protocolul adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statDepartamentul de Comerţ ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 1.ACORD 05/12/2002PROTOCOL 12 05/12/2002