ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003  În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 1^1Prin ordin al ministrului finanțelor se pot desemna instituții publice pilot pentru aplicarea altor norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare decât cele prevăzute la art. 1. (la 28-12-2022, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.530 din 27 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 )  +  Articolul 2Direcția contabilității publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 24 decembrie 2002.Nr. 1.792.  +  AnexăNORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale