ORDIN nr. 387 din 30 mai 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială(actualizat până la data de 1 martie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 387 din 30 mai 2002
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 251 din 14 iunie 2002
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 114 din 5 februarie 2004; ORDINUL nr. 271 din 29 martie 2005; ORDINUL nr. 972 din 1 iunie 2007; ORDINUL nr. 1.764 din 12 octombrie 2007; ORDINUL nr. 1.063 din 11 septembrie 2013; ORDINUL nr. 32 din 6 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul sănătăţii şi familiei şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.924/2001 al Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi nr. 121.098 al Direcţiei standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Direcţia generală de sănătate publică, institutele de sănătate publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi acreditare, direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 18 luni de la data publicării.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III şi IV din ORDINUL nr. 1.764 din 12 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 19 noiembrie 2007 prevăd:"Art. IIIRomânia aplică prevederile prezentului ordin, astfel încât: a) să permită comerţul cu produse conforme cu prevederile prezentului ordin până cel târziu la data de 1 ianuarie 2008; b) fără a aduce atingere art. II, să interzică începând cu data de 31 decembrie 2009 comerţul cu produse care nu sunt conforme cu prevederile prezentului ordin.Art. IV (1) Prezentul ordin transpune Directiva 2006/82/CE de adaptare a Directivei 1991/321/CEE privind preparatele pentru sugari şi preparatele de continuare şi a Directivei 1999/21/CE privind alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 82 din 23 octombrie 2006, Directiva Comisiei 2006/125/CE privind alimentele pe bază de cereale prelucrate şi alimentele pentru sugari şi copii mici, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 339/16 din 6 decembrie 2006, Directiva 2006/141/CE privind formulele de început şi formulele de continuare şi de modificare a Directivei 1999/21/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 401/1 din 30 decembrie 2006, Directiva 2007/26/CE care prelungeşte durata de aplicare a Directivei 2004/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118/5 din 8 mai 2007, şi Directiva 2007/29 de modificare a Directivei 96/8/CE în ceea ce priveşte etichetarea, publicitatea şi prezentarea produselor alimentare destinate utilizării în dietele cu valoare energetică redusă pentru scăderea în greutate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/22 din 31 mai 2007. (2) Prezentul ordin permite României să pună în aplicare principiile şi obiectivele Codului internaţional de comercializare a înlocuitorilor laptelui matern, care se referă la comercializarea, informarea şi responsabilităţile autorităţilor sanitare. (3) În sensul prezentului ordin, se aplică definiţiile termenilor "menţiune", "menţiune nutriţională", "menţiune referitoare la sănătate" şi "menţiune privind reducerea riscului de îmbolnăvire" din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, art. 2 alin. (2), pct. 1, 4, 5 şi 6."Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartoşMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sârbu  +  AnexăNORMA 30/05/2002