ORDIN nr. 366 din 30 noiembrie 2002privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 17 decembrie 2002  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei,în temeiul prevederilor art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor,ministrul comunicațiilor și tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, prin aprobarea Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2, prevăzută în anexa, a condițiilor tehnice privind documentația, mediul interior sau exterior al clădirilor, alimentarea cu energie electrica, precum și compatibilitatea electromagnetica, pe care trebuie să le respecte la construire, modificare sau modernizare rețelele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune, supuse autorizării de către Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei.(2) În vederea asigurării calității corespunzătoare rețelele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune vor respecta cerințele-cadru sau de limitare cu privire la parametrii tehnici prezentați în cap. VI al Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2.  +  Articolul 2Furnizorii de rețele de telecomunicații utilizate pentru distribuția prin cablu a serviciilor de programe audio-vizuale își pot exercita dreptul de acces în imobile, incinte și în alte proprietăți numai cu respectarea prevederilor cap. IV din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informatiei nr. 315/2001 privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  București, 30 noiembrie 2002.Nr. 366.  +  ANEXĂ
  SPECIFICAȚIA TEHNICĂ CS 2.12.2, VERSIUNEA 2
  ROMÂNIA MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEISPECIFICAȚIE DE SECȚIUNE
  SPECIFICAȚIE PRIVIND SISTEMELE DE DISTRIBUȚIE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE PRIN CABLUDIRECȚIA GENERALĂ DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII COMUNICAȚIILOR
  Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice generale și la valorile principalilor parametri tehnici ai sistemelor folosite pentru recepția, prelucrarea și distribuția programelor audiovizuale prin cabluConținutul:1. Scop2. Arie de aplicare3. Documente de referința4. Terminologie și unități de măsura5. Condiții tehnice generale6. Parametri tehnici
  Elaborată de Institutul Național de Studii și Cercetări pentru ComunicațiiData: iulie 2001Data ultimei modificări
  Codul Specificației: CS 2.12.2
  Versiunea 2
  1. ScopPrezenta specificație tehnica are ca scop prezentarea parametrilor sistemului de distribuție prin cablu a programelor audiovizuale.2. Arie de aplicarePrevederile prezentei specificații tehnice se aplică sistemelor de distribuție prin cablu a programelor de televiziune și radiodifuziune sonora cu modulatie de frecventa.3. Documente de referința3.1. SR EN 50083-1+A1+A2 Sisteme de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet și multimedia interactiv. Partea 1: Cerințe de securitate3.2. SR EN 50083-2+A1+A2 Sisteme de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet și multimedia interactiv. Partea a 2-a: Compatibilitate electromagnetica a echipamentului3.3. EN 50083-10 Sisteme de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet și multimedia interactiv. Partea a 10-a: Performanțele sistemului pe calea de întoarcere3.4. SR CEI-728-1+A1 Sisteme destinate în principal semnalelor de radiodifuziune sonora și televiziune și care funcționează între 30 MHz și 1 GHz3.5. Specificații privind rețelele de distribuție prin cablu a programelor radiodifuzate provenind de la CENELEC și administrațiile naționale de comunicații din Germania, Olanda, Belgia, Finlanda și Ungaria.3.6. STAS 6271-81 Prize de pământ pentru instalațiile de telecomunicații3.7. STAS 11054-78 Aparate electrice și electronice - clase de protecție împotriva electrocutarii3.8. STAS 2612-87 Protecția împotriva electrocutarilor - limite admise3.9. STAS 831-88 Utilizarea în comun a stalpilor pentru tracțiune și telecomunicații3.10. STAS 7712-91 Receptoare TV alb-negru și în culori. Clasificare și parametrii principali.4. Terminologie și unități de măsura4.1. Terminologie4.1.1. Antena de recepție - dispozitiv având caracteristici electrice corespunzătoare pentru a receptiona semnalele dorite din atmosfera și a le transfera la restul componentelor sistemului de distribuție prin cablu.4.1.2. Statia centrala - ansamblu de echipamente destinate prelucrării semnalelor ce vor fi distribuite intercalat între antena de recepție și alte surse de semnal, pe de o parte, și rețeaua de distribuție prin cablu, pe de altă parte, precum și transmiterii în rețeaua de distribuție.4.1.3. Linie - circuit de transmisie făcând parte dintr-o rețea de distribuție.a) Linie principala - linia și echipamentul asociat, prin care se distribuie semnalul de la statia centrala spre liniile de distribuție.b) Linie de distribuție - linia și echipamentul asociat, prin care se conecteaza linia principala cu priza de utilizator.4.1.4. Rețea de distribuție - ansamblu de linii și de echipamente asociate, cuprinse între statia centrala și prizele de utilizator.4.1.5. Sistem de distribuție prin cablu - ansamblu format din statia centrala și rețeaua de distribuție.4.1.6. Priza de utilizator - dispozitiv folosit pentru interconectarea unei linii de utilizator cu un cordon de racord.4.1.7. Cordon de racord - cordon care conecteaza priza de utilizator cu echipamentul de utilizator.4.1.8. Repartitor - dispozitiv pasiv care repartizează în totalitate puterea disponibilă între mai multe linii.4.1.9. Derivator - dispozitiv pasiv care, montat pe o linie, distribuie spre una sau mai multe linii o fracțiune din puterea care îl traverseaza.4.1.10. Convertor de frecventa - dispozitiv destinat a transpune semnalul dintr-un canal în altul sau dintr-o bandă de frecventa în alta.4.1.11. Procesor de satelit - dispozitiv care demoduleaza semnalul primit și îl transpune într-un canal dat.4.1.12. Atenuarea de reflexie - reprezintă raportul exprimat în decibeli între puterea de intrare și puterea reflectată. Se calculează după formula:în care Z este impedanta care trebuie să se adapteze la impedanta nominală Z(0).4.1.13. Raport în dB - raportul în dB între doua marimi de putere P1 și P2, care este definit de formula:4.1.14. În sistemele de distribuție prin cablu puterea de referința nominală este de 1/75 pW, și anume puterea disipata într-o rezistenta de 5 ohmi de o diferența de potențial de 1 (miu)V (valoare efectivă) [U(0)].4.1.15. Nivelul de semnal - nivelul unui semnal de tensiune U(1) oarecare este raportul în dB dintre aceasta tensiune și tensiunea de referința nominală U(0) de 1 (miu)V, adică:Acest nivel este exprimat în dB(miu)V.4.1.16. Semnal video - semnal compus din semnalul de luminanta și semnalul de crominanta în cazul semnalului video color.4.1.17. Semnal video complex - semnal compus din semnalul video și semnalele de sincronizare.4.1.18. Semnal audio - semnal de frecventa joasa, care conține informația audio de înaltă calitate (30 Hz - 15 kHz) mono/stereo.4.1.19. Purtătoare de imagine - semnal de radiofrecventa destinat a fi modulat de către semnalul video complex.4.1.20. Purtătoare de sunet - semnal de radiofrecventa destinat a fi modulat de către semnalul audio.4.1.21. Semnal de televiziune - semnal compus din purtatoarea de imagine și purtatoarea de sunet modulate.4.1.22. Nivelul purtatoarei de imagine - valoarea efectivă a purtatoarei la vârf de anvelopa de modulatie, exprimată în dBæV și masurata la bornele unei sarcini de 75 ohmi.4.1.23. Nivelul purtatoarei de sunet - valoarea efectivă a purtatoarei în absenta modulatiei, exprimată în dBæV și masurata la bornele unei sarcini de 75 ohmi.4.1.24. Radiatii perturbatoare - orice semnal pe o anumită frecventa, care se propaga din interiorul spre exteriorul sistemului de distribuție.4.1.25. Caracteristica de amplitudine-frecventa - variatia modulului funcției de transfer a rețelei de distribuție în raport cu frecventa.4.1.26. Frecventa caracteristica - frecventa ușor de identificat și de măsurat dintr-o emisie data (în cazul CATV se considera purtatoarea de imagine și purtatoarea de sunet).4.1.27. Toleranta de frecventa - abaterea maxima admisibilă dintre frecventa caracteristica și frecventa de referința (STAS 9174/1-89).4.1.28. Timpul de întârziere de grup - indica panta caracteristicii de faza în raport cu frecventa. În practica prezintă importanța variatia timpului de propagare de grup în limitele benzii de frecventa, în raport cu valoarea lui la o frecventa de referința, în mod deosebit în jurul subpurtatoarei de crominanta.4.1.29. Intermodulatie - proces prin care neliniaritatea rețelei provoacă la ieșire semnale parazite (denumite produse în intermodulatie) pe frecvente, care sunt combinatii lineare ale frecventelor semnalelor de intrare.4.1.30. Nivel de intermodulatie - diferența în decibeli într-un punct al rețelei dintre nivelul de referința al purtatoarei de imagine și nivelurile produselor de intermodulatie specificate.4.1.31. Raportul semnal-zgomot în RF - diferența în decibeli într-un punct al rețelei dintre nivelul purtatoarei de imagine TV sau al purtatoarei MF, în cazul transmisiilor cu modulatie de frecventa, și nivelul zgomotului de fond (măsurat într-o bandă de trecere corespunzătoare unui canal al sistemului de radiodifuziune sau de televiziune utilizat).4.1.32. Zgomot termic ideal - zgomotul produs într-o componenta rezistiva prin agitatia termica a electronilor. Puterea termica produsă este data de:În practica sursa de zgomot lucrează adaptat astfel încât zgomotul la intrarea în echipament este V/2.4.1.33. Diafonia în cazul transmisiilor stereofonice - diferența în decibeli dintre nivelul semnalului receptionat în canalele stang și drept, semnalul fiind transmis pe canalul stang sau, respectiv, pe canalul drept.4.1.34. Toleranta nivelului purtatoarelor - abaterea maxima a nivelului purtatoarelor de imagine sau sunet în punctul de rețea considerat în raport cu valoarea de referința specificată în documentație și reglata la punerea în funcție a rețelei.4.1.35. Câștigul diferential - variatia amplitudinii subpurtatoarei de crominanta în funcție de nivelul semnalului de luminanta.4.1.36. Faza diferentiala - variatia fazei subpurtatoarei de crominanta în funcție de nivelul semnalului de luminanta.4.1.37. Decuplarea între prize de utilizator - atenuarea între o priza de utilizator și alta (se considera valoarea cea mai mica în interiorul limitelor de frecventa specificate).4.1.38. Perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanta unui dispozitiv, echipament sau sistem ori poate afecta defavorabil materia vie sau inerta.4.1.39. Imunitate (la o perturbatie) - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcționa fără degradare în prezenta unei perturbatii electromagnetice.4.1.40. Calea directa - partea rețelei de cablu în care semnalele sunt distribuite în sensul caii directe de la statia centrala la oricare alt punct al rețelei de cablu în zona utilizatorilor.4.1.41. Calea de întoarcere - partea din rețeaua de cablu prin care semnalele sunt transmise în direcția ascendenta de la oricare abonat conectat la rețea către statia centrala sau către oricare alt nod al rețelei de cablu.4.2. Unități de măsura dBæV sau dBmV[dBmV] = [dbæV]+605. Condiții tehnice5.1. Condiții tehnice privind documentațiaDocumentația trebuie să conțină parametrii tehnici de ansamblu și de detaliu ai echipamentului și rețelei pentru zona de serviciu.5.2. Condiții de mediuEchipamentele, inclusiv cablurile sistemului de distribuție prin cablu, pot lucra în interiorul clădirilor, precum și în exteriorul acestora. Condițiile de mediu pentru modulele montate în interiorul clădirilor:– temperatura ambianta: +5°C/+40°C;– umiditatea relativă: < 80%, fără condens;– mediu lipsit de agenți corosivi;– categorie climatica: N3.Condițiile de mediu pentru modulele montate în exteriorul clădirilor:– temperatura ambianta: -25°C/+70°C;– viteza maxima a vantului: 130 km/h;– condiții meteo normale pentru zonele temperate: ploaie, ninsoare, chiciura;– vibratii.5.3. Condiții de alimentare cu energie electricăModulele componente ale sistemului de distribuție prin cablu se alimentează cu energie electrică în două moduri:A. Direct de la rețeaua de distribuție a energiei electrice monofazate, cu următoarele condiții tehnice:– tensiunea: 220 V c.a. ± 10%;– frecvența: 50 Hz ± 2 Hz.Toate modulele și instalațiile alimentate de la rețeaua de 220 V vor asigura protecția la electrocutare a utilizatorului (conexiune specială de împământare de protecție).Rezistența prizei de pământ a rețelei de alimentare utilizate trebuie să asigure protecția la electrocutare a utilizatorului.B. Telealimentarea prin cablu de RF cu tensiune mai mică de 65 V (nepericuloasă în conformitate cu standardele în vigoare). În cazul utilizării tensiunii alternative se prevede izolația galvanică față de rețeaua de 220 V curent alternativ prin transformator coborâtor termoizolat. (la 29-03-2005, Punctul 5.3. din Punctul 5. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 99 din 22 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 29 martie 2005 ) 5.4. Reguli de securitateUn sistem de distribuție prin cablu trebuie conceput, construit și instalat de asemenea manieră încât să nu prezinte nici un pericol în utilizarea normală și în caz de deranjament pentru personalul care îl deservește sau îl verifică, asigurând în special:– protecția persoanelor contra descărcărilor electrice;– protecția persoanelor contra rănirilor;– protecția contra incendiilor. (la 29-03-2005, Punctul 5.4. din Punctul 5. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 99 din 22 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 29 martie 2005 ) 5.5. Abrogat. (la 29-03-2005, Punctul 5.5. din Punctul 5. , ANEXĂ a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 99 din 22 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 29 martie 2005 ) 5.6. Compatibilitate electromagneticăEchipamentele active și pasive utilizate pentru recepția, prelucrarea și distribuția semnalelor de televiziune, radiodifuziune sonoră și multimedia interactivă trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice. (la 29-03-2005, Punctul 5.6. din Punctul 5. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 99 din 22 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 29 martie 2005 ) 6. Parametrii tehniciPentru asigurarea calității sistemului de transmisie prin cablu se vor respecta cerințele de mai jos, referitoare la următorii parametri:
  Nr. crt.ParametrulValoarea
  012
  6.1.Spectrul utilizabil pentru transmisiuni de radiodifuziune cu modulație în frecvență87,5-108 MHz
  6.2.Spectrul utilizabil și sistemul de transmisiuni pentru televiziuneFIF
  NOTA 1:Nu se vor utiliza în rețeaua CATV canalele care se suprapun total sau parțial peste cele care deservesc zona terestrăNu se vor utiliza în rețeaua CATV canalele TV care se suprapun peste frecvențele din banda 87,5-108 MHz în localitățile deservite de emițătoare de radiodifuziune sonoră pe frecvențele respective.Norma DCanale de 8 MHz (provizoriu)Norma BCanale de 7 MHz (provizoriu)
  A1.48.5-56.5MHz2.47-54MHz
  2.58-66MHz3.54-61MHz
  3.76-84MHz4.61-68MHz
  4.84-92MHz
  5.92-100MHz
  B S1-S9 102-174 MHzS1-S10 104-174 MHz
  C 6-12 174-230 MHz5-12 174-230 MHz
  DS10-S18 230-302 MHzS11-S20 230-300 MHz
  NOTA 2:Se admite utilizarea ecartului de frecvență imagine-sunet de 5,5 MHz în canalele de 8 MHz, în cazul retransmisiei prin conversie din UIF norma G.Se admite, de asemenea, utilizarea ecartului de frecvență imagine-sunet de 6,5 MHz în canalele de 8 MHz, în cazul retransmisiei prin conversie din FIF norma D.Nu se admite utilizarea intercalată a normelor D și B în cadrul fiecărei subbenzi A, B, C și D.UIFNorma G Canale de 8 MHz
  S21-S38302-446 MHz
  21-60470-790 MHZ
  6.3.Radiații perturbatoare. Exprimarea în valori de câmp este 27,4 dBμV/m măsurați la minimum 3 m de sursă.maximum 10 -10 W
  NOTA 3:Când sistemul produce perturbații altor sisteme de radiocomunicații autorizate, operatorul de cablu are obligația de a reduce nivelul perturbatorului până la dispariția perturbației.
  6.4.Tensiunile perturbatoare injectate de echipament în rețeaua de alimentare (simetric și asimetric) în gama de frecvențe 150 kHz ... 30 MHzmaximum 52 dBμV
  6.5.Impedanța pentru măsurătorile de nivel a tuturor cablurilor coaxiale și prizelor de utilizator75 ohmi
  6.6.Decuplarea între prizele de utilizatorminimum 46 dB
  6.7.Nivelul maximal al semnalului în rețea110 dBμV
  6.8.Nivelul intermodulațieiminimum 54 dB
  6.9.Zgomot pe purtătoare cauzat de alimentare (50 Hz și subarmonici sub 1 kHz)- se exprimă prin diferența de nivel dintre nivelul purtătoarei de imagine și valoarea vârf - vârf a tensiunii de zgomot de rețeaminimum 46 dB
  6.10.Raportul semnal/zgomot la priza de utilizator:
  - pentru transmisii de televiziuneminimum 43 dB
  - pentru transmisii de radiodifuziune sonoră MF
  - monominimum 45 dB
  - stereominimum 51 dB
  6.11.Toleranța frecvenței purtătoarelor distribuite (sunet și imagine):
  - transmisii de televiziunemaximum 75 kHz
  - transmisii de radiodifuziune sonoră MFmaximum 12 kHz
  Toleranța ecartului frecvențelor de imagine și sunet pe un canal TVmaximum 15 kHz
  6.12.Nivelul minim al purtătoarei pentru transmisii de radiodifuziune sonore MF la priza de utilizator:
  - mono40 dBμV
  - stereo50 dBμV
  6.13.Diferența de nivel dintre purtătoarea pentru transmisii de radiodifuziune sonoră MF la priza de utilizator:
  - între purtătoare din canale oarecare;maximum 13 dB
  - între purtătoare din canale până la 0,4 MHz ecartmaximum 5 dB
  6.14.Diafonia în cazul transmisiilor stereofonice:
  - 0,04 ... 0,3 kHzminimum 23 dB
  - în intervalul 0,3 ... 4 kHzminimum 40 dB
  - 4 ... 15 kHzminimum 28 dB
  6.15.Caracteristica de amplitudine-frecvență are o neuniformitate la priza de utilizator în raport cu nivelul purtătoarei de imagine:
  - în interiorul unui canal de televiziunemaximum 2 dB
  - în orice interval de frecvențe de 0,5 MHzmaximum 0,5 dB
  6.16.Nivelul minim al purtătoarei pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator60 dBμV
  6.17.Nivelul maxim al purtătoarei pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator80 dBμV
  6.18.Diferența de nivel între purtătoarele de imagine pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator:
  - între purtătoarea de imagine dintr-un canal oarecare și nivelul oricărei alte purtătoare de imagine:
  - în banda FIFmaximum 8 dB
  - în banda UIFmaximum 6 dB
  - între purtătoare de imagine la ecart de maximum 16 MHz, indiferent de bandămaximum 3 dB
  - între oricare două purtătoare de imagine din benzi diferite FIF/UIFmaximum 12 dB
  6.19.Diferența de timp de întârziere de grup pe orice canal de televiziune pe ansamblul rețelei:
  - la 4,43 MHz80 ns
  - în restul benzii150 ns
  6.20.Faza diferențială pe orice canal pe ansamblul rețeleimaximum 5°
  6.21.Câștigul diferențial pe ansamblul rețeleimaximum 10%
  6.22.Diferența de nivel dintre purtătoarea de imagine și
  - prima purtătoare de sunet7-16 dB
  - a doua purtătoare de sunet17-23 dB
  6.23.Toleranța nivelului purtătoarei5 dB
  6.24.Transmisiile de date, în ambele sensuri, sunt permise fără a afecta transmisiile audiovizuale la parametrii specificați
  Banda permisă5-40 MHz
  Nivelul maxim al semnalului în rețea trebuie ales astfel încât să nu apară perturbații ale semnalului de pe calea directă.
  NOTA 4:Parametrii tehnici prevăzuți la pct. 6.9, 6.14, 6.15, 6.19, 6.20, 6.21 și 6.23 sunt obligatorii în documentația de proiectare.
  -----