LEGE nr. 652 din 7 decembrie 2002pentru aderarea României la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 652.PROTOCOL 28/09/1984