LEGE nr. 31 din 18 mai 1994pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 31 mai 1994  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia aderă la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE
  ACORD EUROPEANreferitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)