HOTĂRÂRE nr. 559 din 9 octombrie 1993privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iaşi din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 26 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Cercetări Biologice Iaşi trece din subordinea Ministerului Învăţământului în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 2Institutul de Cercetări Biologice Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri realizate pe bază de contracte de cercetare.  +  Articolul 3Obiectul de activitate şi structura organizatorică a Institutului de Cercetări Biologice Iaşi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 809/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 4Personalul Institutului de Cercetări Biologice Iaşi este salarizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 809/1992 privind organizarea şi funcţionarea ministerului Cercetării şi Tehnologiei cu poziţia "Institutul de Cercetări Biologice Iaşi" şi se elimina pct. 13 al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 812/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:───────────────Ministerul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinisterul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu────────────────