HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 octombrie 1993privind efectuarea unui plasament financiar în favoarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 26 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanţelor să efectueze un plasament financiar în suma de 28 miliarde lei în favoarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, pentru finanţarea stocului de pacura de 385 mii tone din cel stabilit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 499 din 23 septembrie 1993 privind constituirea stocului de rezerva naţionala de pacura pentru nevoile de iarna ale sistemului energetic naţional.  +  Articolul 2Plasamentul financiar se va efectua din echivalentul în lei al creditelor guvernamentale externe, cu termen de rambursare până la 31 decembrie 1993.Rambursarea plasamentului financiar urmează a se efectua pe măsura utilizării şi valorificării stocului de 385 mii tone pacura la preţul încasat la data valorificării de la beneficiari în limita a cel puţin 28 miliarde lei.Livrarea pacurii către beneficiari se va efectua numai cu condiţia achitării acesteia cel mai târziu la data ridicării mărfii.  +  Articolul 3Datoria Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale către Ministerul Finanţelor, în valoare de 3,7 miliarde lei, rămasă din plasamentul efectuat potrivit acordurilor de împrumut nr. 4 şi nr. 5/1992, urmează a fi achitată pe măsura valorificării stocului de pacura o dată cu rambursarea plasamentului financiar efectuat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Plasamentul financiar va fi acordat pe bază de convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.────────────────