ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 155 din 7 noiembrie 2002privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aproba scoaterea din rezervele de stat cu titlu de împrumut, în condițiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile de la data punerii la dispoziție, a cantităților de 1.880.780,92 tone cărbune energetic și 150.500 tone pacura, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care vor fi acordate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societății Comerciale "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. (la 23-04-2003, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 137 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 23 aprilie 2003 )  +  Articolul 2(1) În cazul nerestituirii împrumutului la termenul prevăzut la art. 1 și după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Naționala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculată la prețurile pieței, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naștere la încasarea acestora.(2) Până la desdaunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat societățile comerciale debitoare vor suporta penalități de întârziere la plata la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul administrației publice,
  Ilie Ștefan,
  secretar de stat
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat,
  Adrian Gurau
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 7 noiembrie 2002.Nr. 155.  +  Anexă
  CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBILI
  împrumutate din rezervele
  Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
  - tone -
  Nr.crtUnitatea (societatea comercială) Cărbune energetic Pacura
  1.Termoelectrica - S.A. 500.000 100.000
  2.Electrocentrale Deva - S.A. 138.841,22
  3.CET Arad - S.A. 100.000 5.000
  4.CET Bacau - S.A. 250.000 2.000
  5.CET Brașov - S.A. 120.000
  6.Electrocentrale Oradea - S.A. 155.000 1.500
  7.Uzina Electrica Zalau - S.A. 50.000
  8.Electrocentrale Timișoara - S.A. 167.730,6 4.000
  9.CET Iași - S.A. 15.000
  10.Termoelectrica Ploiesti - S.A. 10.000
  11.Termica Suceava - S.A. 8.000
  12.CET Govora - S.A. 399.209,1
  13.Energoterm Resita - S.A. 5.000
  TOTAL: 1.880.780,92 150.500
  -------------