HOTĂRÎRE Nr. 17 din 28 aprilie 1994privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice
EMITENT
  • ADUNAREA(CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 3 mai 1994    În temeiul art. 61 alin. (4) din Constituţia României şi al art. 69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se instituie Comisia specială pentru elaborarea propunerii legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice, alcătuită din 11 deputaţi. Componenta nominală a comisiei este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Şedinţele comisiei speciale prevăzute la art. 1 vor avea lor numai în zilele stabilite pentru activitatea în comisii, potrivit programului de lucru al Camerei Deputaţilor. ART 3Comisia specială prevăzută la art. 1 va redacta şi va prezenta spre aprobare Camerei Deputaţilor proiectul propunerii legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri. Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU  +  Anexa 1 COMPONENTAComisiei speciale pentru elaborarea propunerii legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice 1. Ilie Nica - Grupul parlamentar al Partidului DemocraţieiSociale din România2. Dumitru Pislaru - Grupul parlamentar al Partidului DemocraţieiSociale din România3. Ioan Diaconescu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional TaranescCrestin Democrat şi al Partidului Ecologist Roman4. Victor Babiuc - Grupul parlamentar al Partidului Democrat5. Petru Ioan - Grupul parlamentar al Partidului UnităţiiNaţionale Române6. Gheorghe Takay - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiaredin România7. Stelian Tanase - Grupul parlamentar liberal8. Dan Cristian Popovici - Grupul parlamentar al Partidului România Mare9. Feuzia Rusid - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale10. Tudor Mohora - Grupul parlamentar socialist11. Sergiu Cunescu - Grupul parlamentar social-democrat al PartiduluiSocial Democrat RomanBiroul comisiei1. Preşedinte - Ilie Nica, Grupul parlamentar al PartiduluiDemocraţiei Sociale din România2. Vicepreşedinte - Victor Babiuc, Grupul parlamentar al Partidului3. Secretar - Feuzia Rusid, Grupul parlamentar al minorităţilornaţionale.--------------