ORDIN nr. 438/295/2002pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI Nr. 438 din 18 iunie 2002
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR Nr. 295 din 12 iulie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 3 octombrie 2002  Ministrul sănătății și familiei și ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,în temeiul art. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică nr. DB/7.185/2002 și Referatul de aprobare al Direcției de industrie alimentara, standarde, mărci și licențe nr. 150.062/2002,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală de sănătate publică și Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, împreună cu Direcția de industrie alimentara, standarde, mărci și licențe din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abroga cap. IV art. 73-80 din Ordinul ministrului sănătății nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
   +  ANEXĂNORMEprivind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consumuman