ORDIN nr. 206 din 14 mai 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 206 din 14 mai 2002
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Nr. 447 din 20 iunie 2002
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 86 din 30 august 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2002  Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrul sănătății și familiei și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,văzând Referatul de aprobare nr. 168.642 din 9 mai 2002, întocmit de Direcția politici și strategii alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de pasăre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Sănătății și Familiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, respectiv prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și oficiile județene pentru protecția consumatorilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
   +  AnexăNORMEcu privire la comercializarea cărnii de pasăre