HOTĂRÂRE nr. 972 din 5 septembrie 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 24 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-53* ) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.────────── Notă *) Anexele nr. 1-53 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 972.────────────────