HOTĂRÂRE nr. 975 din 5 septembrie 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 975.---------