HOTĂRÂRE nr. 965 din 5 septembrie 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 18 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-100*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────── Notă *) Anexele nr. 1-100 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002. Nr. 965. ──────────────