HOTĂRÂRE nr. 930 din 29 august 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 16 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 930.-------