ORDIN nr. 274 din 2 iulie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a consiliilor de disciplina prevăzute în Statutul personalului silvic(actualizat până la data de 10 aprilie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI ŞI PADURILOR
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 16 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 253 din 5 aprilie 2003.Ministrul agriculturii, alimentatiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 50 şi ale art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 427/2001,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a consiliilor de disciplina prevăzute în Statutul personalului silvic, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Consiliile de disciplina constituite la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, al Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. (2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prevederilor prezentului ordin componenta nominala a consiliilor de disciplina se stabileste prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru consiliul de disciplina constituit la nivelul acesteia, respectiv prin decizie a directorului general al Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru consiliile de disciplina constituite la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice.  +  Articolul 3Abaterile disciplinare savarsite de personalul silvic care are şi functie publică se cerceteaza numai de consiliul de disciplina constituit la nivelul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în conformitate cu dispozitiile regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentatiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 2 iulie 2002.Nr. 274.  +  AnexăREGULAMENT 02/07/200