ORDIN nr. 458 din 27 martie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier național de persoane prin servicii regulate**)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 13 septembrie 2002  Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014, prevederile referitoare la frâna încetinitoare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplică numai pentru autobuzele/microbuzele pentru care se solicită clasificarea pentru prima dată.
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014.Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R. și ale Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român", republicată,în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier național de persoane prin servicii regulate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 23-07-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.148 din 7 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014. )  +  Articolul 2Regia Autonomă «Registrul Auto Român» va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 07-05-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 337 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 07 mai 2021 )  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  București, 27 martie 2002.Nr. 458.
   +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind clasificarea pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor utilizate pentru transportulrutier național de persoane prin servicii regulate*