HOTĂRÂRE nr. 908 din 22 august 2002privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 6 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-65*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexele nr. 1-65 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2002.Nr. 908.-------------