HOTĂRÂRE nr. 782 din 25 iulie 2002pentru modificarea capitalului social al Societății Comerciale „Moreni Parc Industrial” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 30 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Capitalul social al Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A. se modifică de la 6.082.800 mii lei la 7.553.400 mii lei.  +  Articolul 2(1) Modificarea capitalului social se face prin transfer gratuit de active între Societatea Comercială «Uzina Automecanica Moreni» - S.A. din cadrul Companiei Naționale «Romarm» - S.A. și Societatea Comercială «Moreni Parc Industrial» - S.A., înființată prin divizarea Societății Comerciale «Uzina Automecanica Moreni» - S.A., potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale «Uzina Automecanica Moreni» - S.A. din cadrul Companiei Naționale «Romarm» - S.A., pentru asigurarea funcționarii corespunzătoare a parcului industrial. (la 06-02-2003, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 62 din 23 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 06 februarie 2003 ) (2) Transferul de active se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între cei doi agenți economici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Data constituirii definitive a parcului industrial Moreni este data transferului de active prevăzut la alin. (2). (la 07-07-2003, Articolul 2 a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 726 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 07 iulie 2003 )  +  Articolul 3Capitalul social al Societății Comerciale "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ---------