LEGE nr. 32 din 25 februarie 1948pentru dizolvarea Adunării Deputaţilor, reglementarea convocării Marii Adunări Naţionale şi trecerea puterii legislative asupra Guvernului
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 25 februarie 1948     +  Articolul 1Adunarea Deputaţilor se disolva, pe data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.  +  Articolul 2Alegerile pentru Marea Adunare Naţionala se vor face după normele prevăzute de legea Nr. 560 din 1946, cu modificările ei ulterioare.Corpul electoral se convoacă pe data de 28 Martie 1948.Marea Adunare Naţionala se va întruni, pe data de 6 Aprilie 1948.  +  Articolul 3Marea Adunare Naţionala va elabora Constituţia Republicii Populare Române, după care va exercita pe tot timpul duratei sale atribuţiunile Adunării Legislative Ordinare.  +  Articolul 4Pînă la constituirea Marii Adunări Naţionale puterea legislativă se va exercita de Guvern.Actele legislative ale Guvernului vor fi ratificate de Marea Adunare Naţionala.  +  Articolul 5Orice dispoziţiuni contrare prezentei legi sînt şi rămîn abrogate.Votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 24 Februarie 1948.--------------