LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului,adoptată la Florenta la 20 octombrie 2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia europeană a peisajului, adoptată la Florenta la 20 octombrie 2000. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILACONVENTIE 20/10/2000