ORDIN nr. 427 din 14 iunie 2002pentru aprobarea componentei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei,vazand Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Direcţiei generale de asistenţa medicală,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă componenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se afla în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, denumita în continuare trusa sanitară, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă în dotare trusa sanitară.  +  Articolul 2 (1) Fabricarea şi punerea pe piaţa a trusei sanitare se autorizeaza de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru fiecare furnizor. (2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la expirarea duratei de folosinţă a componentelor lor.  +  Articolul 3Se aprobă baremul de materiale ce intră în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a părţii a II-a, intitulata "Norme tehnice în unele domenii ale asistenţei medicale", din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 56/1974 îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1COMPONENTAtrusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutormedical, care se afla în dotarea posturilor fixe de prim ajutorfără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şiunităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea1.1. Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colturi şi muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente şi materiale sanitare, medicamente şi materiale diverse.Anexa nr. 3 la ordin prevede conţinutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare.Optional trusa sanitară poate conţine şi alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolanta, dispozitiv care asigura soluţia de conservare a energiei corpului omenesc în situaţii grave.1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigida, realizată din material plastic rezistent, cu marginile şi colturile rotunjite. Ea trebuie: a) să asigure etanseitatea corespunzătoare pentru protejarea conţinutului faţă de praf şi umezeala printr-un sistem de închidere ferm; b) să fie inscripţionată, vizibil de la o distanta de minimum 5 m, cu denumirea produsului şi a furnizorului sau, după caz, a producătorului; c) să permită vizualizarea conţinutului sau să aibă inscripţionată lista conţinutului; d) să fie dimensionata şi compartimentata corespunzător, în vederea depozitarii şi asigurării integrităţii componentelor prevăzute în anexa nr. 3.Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor şi a medicamentelor va fi verificata şi certificată în conformitate cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformitatii de către organele abilitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Anexa 2Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii:1a) în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane - una la cel mult 25 de persoane;1b) activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi;1c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.2. Activitate de comerţ:2a) spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse;2b) spaţii comerciale organizate pe subunitati pentru prezentare şi desfacere;2c) pieţe agroalimentare;2d) staţii de distribuire a carburantilor.3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare:3a) grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu - cel puţin una la 50 de elevi;3b) ateliere şcolare, sali de sport;3c) cămine şi internate;3d) alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane.4. Activităţi culturale şi recreative:4a) sali de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri;4b) sali de sport sau de întreţinere fizica, altele decât cele din instituţiile de învăţământ;4c) cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri;4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice.  +  Anexa 3                  CONŢINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE
       
    Denumirea materialuluiNumărul de bucăţi
    Cutie din material plastic, etanşă, cu colţuri rotunjite1
    Foarfece cu vârfuri boante1
    Garou 50 cm1
    Deschizător de gură din material plastic1
    Dispozitiv de respiraţie gură la gură1
    Pipă Guedel mărimea 41
    Pipă Guedel mărimea 101
    Mănuşi de examinare, pereche4
    Pahare de unică folosinţă5
    Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă10
    Atele din material plastic2
    Feşi din tifon mici 5 cm/4 m5
    Feşi din tifon mari 10 cm/5 m3
    Bandaj triunghiular I = 80 mm2
    Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g2
    Ace de siguranţă12
    Leucoplast 5 cm/3 m1
    Leucoplast 2,5 cm/2,5 m1
    Alcool sanitar 200 ml1
    Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.10
    Pansament individual 2 cm/6 cm10
    Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm5
    Plasture 6 cm/50 cm1
    Creion1
    Caiet a 50 de pagini1
    Broşură cu instrucţiuni de prim ajutor1
    Rivanol soluţie 10/00, 200 ml1
    Apă oxigenată sau perogen1
    Alcool iodat 200 ml1
  ------------