HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 5 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 și ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat și celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informații clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea l.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Serban Mihailescu
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Alexandru-Radu Timofte
   +  AnexăSTANDARD NAȚIONALde protecție a informațiilor clasificate în România