HOTĂRÂRE nr. 715 din 3 iulie 2002privind crearea Comitetului Naţional Roman pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002, România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comitetul Naţional Roman pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002, România, având următoarea componenta: a) ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, preşedinte; b) ministrul apelor şi protecţiei mediului, vicepreşedinte; c) ministrul afacerilor externe; d) ministrul administraţiei publice; e) ministrul culturii şi cultelor; f) ministrul educaţiei şi cercetării; g) ministrul turismului; h) ministrul tineretului şi sportului; i) ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului; j) preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"; k) prefectii şi preşedinţii consiliilor judeţene din judeţele cu iniţiative deosebite în zona montană: Alba, Bistrita-Nasaud, Braşov, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea, Vrancea; l) directorul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane; m) directorul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi; n) primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, ca "oraş observator pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002"; o) presedinti ai unor organizaţii neguvernamentale cu activităţi deosebite în zona montană: Asociaţia Naţionala pentru Dezvoltare Rurală-Montană "Romontana"; p) preşedintele Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural - A.N.T.R.E.C.; q) preşedintele Asociaţiei Fundaţiilor pentru Dezvoltare Rurală.  +  Articolul 2 (1) Comitetul Naţional Roman pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002, România, coordonează activităţile prilejuite de acest eveniment prin Comisia de organizare pentru Anul Internaţional al Muntelui - 2002, România, denumit în continuare A.I.M. - 2002, România. (2) Comisia de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, are următoarea componenta: a) ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, preşedinte; b) secretarul de stat desemnat de ministrul apelor şi protecţiei mediului, vicepreşedinte; c) secretarul de stat desemnat de ministrul administraţiei publice; d) secretarul de stat desemnat de ministrul culturii şi cultelor; e) directorul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane; f) directorul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi; g) preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală-Montană "Romontana". (3) Atribuţiile Comisiei de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, sunt: a) stabileşte programele pentru manifestările la nivel naţional, respectiv Simpozionul naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" şi Forumul Naţional al Muntelui - 2002, România, precum şi modul în care se vor desfăşura acţiunile consacrate A.I.M. - 2002, România; b) aproba componenta secretariatului tehnic şi modul de acţiune al acestuia; c) aproba modul de colectare, sintetizare şi transmitere a informaţiilor cu privire la desfăşurarea manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, la nivel local şi central, mass-mediei şi Unităţii de coordonare a A.I.M. - 2002 din cadrul FAO - Roma; d) stabileşte modul de implicare a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a altor instituţii publice pentru susţinerea organizării şi asigurarea calităţii manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, la nivel local şi central; e) propune preşedintelui Comitetului Naţional Roman pentru A.I.M. - 2002, România, convocarea acestuia în vederea participării la lucrările Simpozionului naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" şi la Forumul Naţional al Muntelui - 2002, România; f) dispune utilizarea fondurilor provenite, potrivit legii, din sponsorizări, donaţii, din alte surse, precum şi a fondurilor bugetare alocate pentru desfăşurarea în condiţii optime a manifestărilor prevăzute la art. 6.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor Comisia de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, emite hotărâri care vor fi puse în executare de Secretariatul tehnic, asigurat de către Agenţia Naţionala a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Atribuţiile Secretariatului tehnic sunt: a) întreprinde măsurile necesare organizării manifestărilor prevăzute la art. 6; b) asigura receptarea, traducerea şi distribuirea, la nivel central, local şi internaţional, a documentelor şi informaţiilor cu privire la manifestările prilejuite de A.I.M. - 2002, România inclusiv cele transmise de Unitatea de coordonare a A.I.M. - 2002 din cadrul FAO - Roma; c) întocmeşte şi transmite informări periodice pentru Comisia de organizare a A.I.M. - 2002, România; d) propune spre avizare programele pentru desfăşurarea Simpozionului naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" şi a Forumului naţional al muntelui - 2002, România; e) asigură realizarea filmului video pentru A.I.M. - 2002, România şi elaborarea unor pliante privind muntii şi ariile protejate din muntii României, materiale ce vor fi difuzate şi cu ocazia Forumului Mondial al Muntelui; f) asigura monitorizarea utilizării fondurilor destinate manifestărilor la nivel naţional pentru A.I.M. - 2002, România, conform prevederilor prezentei hotărâri; g) asigura organizarea şi îndeplinirea atribuţiilor Caravanei A.I.M. - 2002, contribuind prin specialiştii proprii la asigurarea calităţii conferinţelor din localităţile montane; h) invita presa şi posturile de radio şi de televiziune sa participe şi sa relateze informaţii care să reflecte realitatile, valorile şi semnificatia muntelui în contextul dezvoltării durabile şi să contribuie în diverse forme la dezvoltarea unei culturi montane în România; i) rezolva operativ orice alte probleme curente privind acţiunile consacrate A.I.M. - 2002, România.  +  Articolul 4 (1) La nivelul judeţelor cu zona montană, nominalizate în anexa nr. 1, se constituie câte un comitet judeţean pentru A.I.M. - 2002, România, condus de prefect, care va asigură realizarea organizării manifestărilor locale. Secretariatul comitetului judeţean va fi asigurat de direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara prin serviciul zonei montane. (2) Comitetele judeţene pentru A.I.M. - 2002, România, sunt formate din: a) prefectul judeţului; b) preşedintele consiliului judeţean; c) directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara; d) şeful serviciului zonei montane din cadrul direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara; e) directorul direcţiei silvice; f) inspectorul-şef al inspectoratului de protecţie a mediului judeţean; g) inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean; h) directorul direcţiei judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional; i) cel puţin 3 primari din localităţi montane, cu iniţiative în dezvoltarea montană durabila; j) cel puţin 3 reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în zona montană; k) personalităţi locale cunoscute din domeniile ştiinţei şi culturii. (3) Atribuţiile comitetelor judeţene pentru A.I.M. - 2002, România, sunt: a) stabilesc componenta şi atribuţiile unui colectiv de organizare pentru seminarul judeţean al A.I.M. - 2002, România, şi forumul judeţean al muntelui, al cărui secretariat permanent se asigura de direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara prin serviciul zonei montane, care va realiza evidenta manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, în judeţ şi transmiterea informaţiilor legate de acest eveniment la Agenţia Naţionala a Zonei Montane; b) stabileşte, cu sprijinul consiliilor judeţene, mijloacele necesare, modul de constituire a resurselor financiare şi de utilizare a acestora, precum şi localitatea montană şi data la care se va desfăşura seminarul judeţean pentru A.I.M. - 2002, România, în conformitate cu acţiunile aprobate prin prezenta hotărâre; c) aproba programul, lista cuprinzând participanţii şi prezenta la seminarul judeţean pentru A.I.M. - 2002, România, şi componenta forumului judeţean al muntelui; d) stimuleaza initiativele locale de organizare a unor manifestări consacrate A.I.M. - 2002, România, în localităţile montane; e) selecteaza manifestările ce se desfăşoară tradiţional în localităţile montane ale judeţului, care pot fi consacrate A.I.M. - 2002, România: expoziţii din domeniile agriculturii şi silviculturii, culturii, festivaluri, alte acţiuni cu teme montane din domeniul ştiinţei, protecţiei mediului etc. (4) Prefectul judeţului convoacă reuniunea comitetului judeţean pentru A.I.M. - 2002, România, în vederea desfăşurării acţiunilor în conformitate cu cele aprobate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Până la finele lunii august 2002, în judeţele cu zona montană, cu sprijinul prefecturilor şi consiliilor judeţene, cu aportul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, direcţiilor silvice, inspectoratelor de protecţie a mediului judeţene, inspectoratelor şcolare, direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional şi al altor instituţii şi organizaţii preocupate de economia şi de mediul montan, se vor organiza seminarii şi alte acţiuni consacrate A.I.M. - 2002, România, având ca teme protecţia şi dezvoltarea durabila a zonelor montane. (2) În cadrul acestor seminarii se vor constitui forumuri judeţene ale muntelui şi vor fi aleşi delegaţi care vor participa la Forumul naţional al muntelui - 2002, România, ce va avea loc în cursul lunii septembrie 2002 la Bucureşti. (3) La iniţiativa primăriilor, consiliilor locale, a unor instituţii sau organizaţii neguvernamentale din localităţile montane, se vor putea organiza mese rotunde, seminarii, expoziţii, alte manifestări cu tematica protecţiei şi dezvoltării durabile a zonei montane, consacrate A.I.M. - 2002, România, până la finele lunii decembrie 2002.  +  Articolul 6La nivel naţional se vor organiza: a) Simpozionul naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila", în cursul lunii iulie, în oraşele Vatra Dornei şi Campulung Moldovenesc, unde va avea loc Festivalul laptarilor; b) Forumul naţional al muntelui - 2002, România, şi "Salonul produselor montane de calitate", în prima parte a lunii septembrie, la Bucureşti, cu participarea delegaţilor forumurilor judeţene ale muntelui; c) Caravana A.I.M. - 2002, care se va deplasa în localităţi montane, formată din specialişti, oameni de ştiinţa şi cultura, care vor susţine conferinţe pe teme de dezvoltare durabila şi protecţie a mediului montan şi vor transmite comunităţilor locale mesajul A.I.M. - 2002, România.  +  Articolul 7 (1) Organizarea Simpozionului naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" revine în sarcina Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - Vatra Dornei, Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei şi a Consiliului Judeţean Suceava. Asistenţa tehnica este asigurata de Agenţia Naţionala a Zonei Montane. (2) Organizarea Forumului naţional al muntelui - 2002, România, revine în sarcina Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Agenţia Naţionala a Zonei Montane. (3) Organizarea şi activitatea Caravanei A.I.M. - 2002, România, precum şi realizarea filmului video şi a pliantelor despre ariile protejate şi muntii României intră în sarcina Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, care va pune la dispoziţie un mijloc de deplasare şi mijloacele tehnice necesare, în colaborare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu, şi cu Asociaţia Naţionala pentru Dezvoltare Rurală-Montană "Romontana", sub coordonarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.  +  Articolul 8 (1) Se nominalizeaza ca "oraş observator pentru A.I.M. - 2002, România" municipiul Vatra Dornei, localitate în care se afla sediile Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, Federaţiei Agricultorilor de Munte - Dorna şi Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală-Montană "Romontana", organizaţii ce îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate şi deţin capacitatea de întreţinere a contactelor la nivel naţional şi internaţional pentru A.I.M. - 2002. (2) Data tradiţionala a încheierii pasunatului anual în Carpatii României, 14 septembrie, se declara "Ziua Muntelui" şi va fi sarbatorita în fiecare an prin manifestări speciale - conferinţe, seminarii, expoziţii, schimburi de experienta, loturi demonstrative, mese rotunde -, organizate de consiliile locale împreună cu şcolile, instituţiile agricole şi silvice, alţi parteneri, din localităţile montane, cu invitarea agricultorilor şi a altor membri ai comunităţii locale.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea cheltuielilor aferente organizării simpozionului naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" şi a Forumului naţional al muntelui, în suma totală de 400 milioane lei, se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobat pentru anul 2002, de la capitolul 67.01 "Agricultura şi silvicultura", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (2) Utilizarea sumei alocate pentru buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor prevăzute la alin. (1) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi potrivit devizului general prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 10 (1) Sumele aprobate pentru cheltuielile aferente manifestărilor menţionate la art. 6 se vor putea completa prin sponsorizări şi donaţii pentru activităţile consacrate A.I.M. - 2002, România. (2) Colectarea sumelor pentru manifestările prezentate la art. 6, provenite din sponsorizări, donaţii şi din alte surse, se va realiza de către Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - Vatra Dornei, în contul special deschis pentru A.I.M. - 2002, România, iar cheltuirea acestora se va face cu aprobarea comisiei de organizare, sub supravegherea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând judeţele la nivelul cărora se constituieComitetul judeţean pentru A.I.M. - 2002, România1. Alba2. Arad3. Arges4. Bacau5. Bihor6. Bistrita-Nasaud7. Braşov8. Buzau9. Caraş-Severin10. Cluj11. Covasna12. Dambovita13. Gorj14. Harghita15. Hunedoara16. Maramures17. Mehedinti18. Mures19. Neamt20. Prahova21. Satu Mare22. Salaj23. Sibiu24. Suceava25. Timiş26. Tulcea27. Valcea28. Vrancea  +  Anexa 2 DEVIZ GENERALde cheltuieli ocazionate de organizarea Simpozionului naţional"Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila" şi a Forumuluinaţional al muntelui - România, 2002, manifestări consacrateA.I.M. - 2002, RomâniaI. Atribuţii ce revin Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi PădurilorA. Cheltuieli pentru organizarea Forumului naţional al muntelui - România, 2002, şi Salonului produselor montane de calitate, editia a II-a (amenajarea sălii, translatii, mape, ecusoane, traduceri de texte, tratatii, dineu, concert, deplasări, tiparituri etc.) - 150 milioane leiB. Cheltuieli de secretariat pentru Agenţia Naţionala a Zonei Montane (telefoane, faxuri, e-mail-uri, naţionale şi internaţionale, deplasări etc.) - 50 milioane leiTOTAL I: 200 milioane leiII. Atribuţii ce revin Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - Vatra DorneiA. Cheltuieli pentru organizarea, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, a Simpozionului naţional "Civilizatia montană şi dezvoltarea durabila", consacrat A.I.M. - 2002, România (amenajarea sălii, tiparituri, tratatii, transport local la obiective de vizitare, dineu, comunicaţii, traduceri etc.) 150 milioane leiB. Cheltuieli pentru organizarea Caravanei A.I.M. - 2002 şi realizarea unui film video - 50 milioane leiTOTAL II: 200 milioane leiTOTAL GENERAL: 400 milioane lei-----------