LEGE nr. 396 din 14 iunie 2002pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetateniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia europeană asupra cetateniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare România declara, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. b) din convenţie, ca serviciul militar este obligatoriu pentru bărbaţii, cetăţeni români, care au împlinit vârsta de 20 de ani, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; aceştia pot fi încorporaţi până la vârsta de 35 de ani.  +  Articolul 3Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare România formulează următoarele rezerve:1. Cu privire la aplicarea art. 6 paragraful 4 lit. e), f) şi g) din convenţie:"România îşi rezerva dreptul de a acorda cetăţenia sa persoanelor născute pe teritoriul sau din părinţi cu cetăţenie străină şi persoanelor care domiciliază, în mod legal şi obişnuit, pe teritoriul sau, inclusiv apatrizilor şi refugiatilor recunoscuţi, la cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia interna."2. Cu privire la aplicarea art. 8 paragraful 1 din convenţie:"România îşi rezerva dreptul de a permite renunţarea la cetăţenia sa, dacă persoana solicitanta întruneşte condiţiile prevăzute în legislaţia interna."3. Cu privire la aplicarea art. 17 paragraful 1 din convenţie:"Cetăţenii români cu domiciliul în România, care mai au o alta cetăţenie, se bucura pe teritoriul României de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni români, în conformitate cu prevederile Constituţiei României."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUCONSILIUL EUROPEICONVENTIE 06/11/1997