HOTĂRÂRE nr. 592 din 13 iunie 2002privind instituirea "Zilei statisticianului"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se instituie «Ziua statisticianului», care se va organiza anual în a doua zi de vineri a lunii iulie. (la 01-11-2023, Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 1 noiembrie 2023 )  +  Articolul 2Institutul Național de Statistica este autorizat sa stabilească măsurile care se impun pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice și culturale prilejuite de acest eveniment.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  București, 13 iunie 2002.Nr. 592.