LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrangerea fumatului în spaţiile publice închise, prin inscriptionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumatoare şi nefumatoare de efectele dăunătoare ale fumatului.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin: a) produse din tutun se înţelege produsele fabricate din tutun, total sau parţial, în scopul fumatului, şi anume: tigaretele, tigarile şi tigarile de foi, tutunul destinat preparării manuale a tigarilor, tutunul de pipa, precum şi tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului; b) produse din tutun de uz oral se înţelege produsele fabricate în totalitate sau parţial din tutun, cu excepţia celor care se fumeaza sau se mesteca, sub forme speciale sau pudra, sau orice alta combinaţie a acestora, în mod particular cele prezentate în pliculete portionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteste de un produs alimentar; c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau maruntit, destinat consumului prin mestecare; d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, macinat până la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare; e) fumat se înţelege inhalarea voluntara a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în tigari, tigarete, tigari de foi, cigarillos şi pipe; f) tigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, invelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotunda sau ovala, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct; g) trabucuri - termen generic pentru tigarile de foi; h) tigari de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin invelirea tutunului de umplutura (tăiat sau maruntit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat; i) cigarillos se înţelege tigaretele la care hârtia de confectionat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit; j) gudron se înţelege condensatul anhidru de fum fără nicotina; k) nicotina se înţelege alcaloida nicotinica; l) ingredient se înţelege orice substanţa sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regaseste în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneala şi adezivi; m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora.  +  Articolul 3 (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise. (2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a) să fie construite astfel încât sa deserveasca doar fumatul şi sa nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise; b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise. (3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, dacă îndeplinesc condiţiile alin. (2) lit. b). (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: "În aceasta unitate fumatul este interzis." (5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucata, precum şi punerea pe piaţa a pachetelor de tigari care conţin mai puţin de 20 de bucăţi. (6) Unităţile care comercializează sau deţin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate: a) sa afiseze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani; b) sa afiseze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a). (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauza specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. (8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui produs care nu poarta inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate. (9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui produs care nu poarta inscripţionat avertismentul general şi cel adiţional privind pericolul consumarii acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice. (10) Este interzisă punerea pe piaţa a oricăror produse din tutun de uz oral.  +  Articolul 4 (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisă.  +  Articolul 5Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.  +  Articolul 6 (1) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, în momentul punerii pe piaţa a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare. (2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumeaza, se inscriptioneaza, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează: a) avertismentul general se tipareste alternativ, prin rotaţie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre cele doua texte, precum:"Fumatul ucide/Fumatul poate ucide" şi "Fumatul este nociv pentru sănătatea dumneavoastră şi pentru cei din jurul dumneavoastră"; b) avertismentul general se tipareste pe cea mai vizibila suprafaţa a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; c) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din suprafaţa vizibila a pachetului; d) avertismentul adiţional se tipareste alternativ, prin rotaţie, la intervale egale de timp, folosindu-se unul dintre textele prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; e) avertismentul adiţional se tipareste pe cealaltă suprafaţa vizibila a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; f) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din suprafaţa vizibila a pachetului pe care este tipărit; g) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va stabili, prin ordin al ministrului, reglementări referitoare la pozitionarea avertismentelor pe aceste suprafeţe, precum şi la utilizarea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustreaza consecinţele fumatului asupra sănătăţii; h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât tigarile, la care cea mai vizibila suprafaţa depăşeşte 75 cmp, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cmp pe fiecare suprafaţa. (3) Textul avertismentului general, al celui adiţional, precum şi conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon este: a) tipărit cu font negru ingrosat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibila din aria tiparita; b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului; c) tipărit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului; d) textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interfereaza cu textul avertismentului sau cu informaţia prezentată în limba română. (4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor pe timbru. (5) Textul se tipareste astfel încât sa nu poată fi mutat, sters sau ascuns, neclar ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului. (6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibila determinarea locului şi a momentului producerii acestora. (7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui produs care poarta inscripţionat orice text sau imagine care sugereaza ca un produs din tutun este mai puţin daunator decât altul.  +  Articolul 7 (1) Agenţii economici care produc şi importa pentru piaţa interna, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6. (2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 9Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun.  +  Articolul 10Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienti, în condiţiile legii; b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.  +  Articolul 11Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţa a produsului în cauza de către organismele competente. (2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente.  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. (3) Contestaţia, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia, spre soluţionare, în termen de 15 zile de la data primirii.  +  Articolul 14Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul general al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)1. Fumatorii mor mai tineri.2. Fumatul blocheaza circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.4. Fumatul în timpul sarcinii dauneaza copilului dumneavoastră.5. Protejati copiii: nu-i lasati sa respire fumul dumneavoastră!6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră va poate ajuta sa va lasati de fumat.7. Fumatul da dependenta, nu incepeti sa fumati!8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.9. Fumatul poate provoca o moarte lenta şi dureroasa.10. Primiţi ajutorul pentru renunţare la fumat: (... telefon/adresa poştală/adresa de Internet/consultaţi doctorul dumneavoastră/farmacistul...).11. Fumatul incetineste circulaţia sângelui şi provoacă impotenta.12. Fumatul provoacă imbatranirea tenului (pielii).13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.14. Fumul de tigara conţine benzeni, nitrozamine, formaldehide şi cianuri.-------