LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii, prin desfășurarea de campanii de informare și educare a populației, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România. (la 10-12-2016, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin:a) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera a) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) b) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera b) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) c) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera c) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) d) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera d) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) e) fumat se înțelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe; (la 02-02-2003, Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. ) f) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera f) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) g) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera g) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) h) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera h) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) i) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera i) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) i^1) Abrogată; (la 10-12-2016, Lit. i^1) a articolului 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) j) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera j) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) k) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera k) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) k^1) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera k^1) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) i) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera l) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) m) spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; (la 17-03-2016, Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) n) spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. (la 17-03-2016, Lit. n) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) n^1) mijloc de transport în comun se înțelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor; (la 17-03-2016, Lit. n^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) n^2) loc de joacă pentru copii se înțelege orice spațiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii; (la 17-03-2016, Lit. n^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) n^3) prin dispozitive de tip easybox/locker se înțelege o cutie/un spațiu securizat destinat(ă) depozitării coletelor pentru a fi ridicate de către destinatari în baza unui cod/unei parole furnizat(e) prin mijloace de comunicare electronice sau în momentul efectuării plății ramburs la dispozitivul respectiv; (la 31-03-2024, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) o) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera o) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) p) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera p) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) q) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera q) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3(1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție spațiile de deținere în care sunt cazate persoanele private de libertate. (la 31-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (1^1) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private. (la 17-03-2016, Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (1^2) În spațiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice. (la 17-03-2016, Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (1^3) Se interzic pentru elevii din toate unitățile de învățământ fumatul, precum și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun. (la 31-03-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții:a) să servească exclusiv fumatului;b) să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;c) să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;d) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat». (la 17-03-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (2^1) Abrogat. (la 17-03-2016, Alin. (2^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (3) Abrogat. (la 17-03-2016, Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (4) Abrogat. (la 17-03-2016, Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (4^1) Abrogat. (la 17-03-2016, Alin. (4^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (4^2) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (4^2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. ) (5) Se interzice vânzarea la bucată a țigaretelor, țigărilor de foi și cigarillos. (la 17-03-2016, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (5^1) Pachetele de țigarete care conțin mai puțin de 20 de bucăți mai pot fi puse pe piața până la data de 31 decembrie 2004. (la 02-02-2003, Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. ) (5^2) Se interzice comercializarea pachetelor de țigarete care conțin mai puțin de 20 de bucăți. (la 03-02-2008, Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. ) (6) Se interzice comercializarea prin automate a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun. (la 31-03-2024, Alineatul (6) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (6^1) Se interzice vânzarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În scopul verificării vârstei persoanelor care cumpără aceste tipuri de produse, vânzătorii pot solicita prezentarea unui document de identitate. (la 31-03-2024, Alineatul (6^1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (6^2) Se interzice vânzarea prin dispozitive de tipul easybox/locker a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a recipientelor cu nicotină pentru uz oral și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun. (la 31-03-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (6^3) Produsele prevăzute la alin. (6^2) care se comercializează prin intermediul serviciilor de curierat trebuie să aibă tipărit pe colet, în mod cât mai lizibil, mesajul «ATENȚIE! ACEST PACHET CONȚINE PRODUSE DIN TUTUN ȘI/SAU PRODUSE CARE CONȚIN NICOTINĂ. A SE VERIFICA VÂRSTA CLIENTULUI (la 31-03-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (7) În autorizația sanitară de funcționare a unităților care comercializează produse din tutun, țigarete electronice, flacoane de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitive electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, (pouch-uri) pliculețe cu nicotină pentru uz oral și produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun, țigaretelor electronice, flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral și produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun tinerilor sub 18 ani. (la 31-03-2024, Alineatul (7) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) (7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitățile sanitare și cele de învățământ, de stat și private. (la 17-03-2016, Alin. (7^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (8) Abrogat. (la 10-12-2016, Alineatul (8) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) (8^1) Abrogat. (la 31-12-2004, Alin. (8^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. ) (9) Abrogat. (la 10-12-2016, Alineatul (9) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) (10) Abrogat. (la 10-12-2016, Alineatul (10) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3^1Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 3^1 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3^2Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 3^2 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3^3Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 3^3 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3^4Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 3^4 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă. (la 02-02-2003, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. )  +  Articolul 5(1) Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art. 2 lit. m), n), n^1) și n^2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1), (1^1) și (1^3), inclusiv prin prevederea ca abatere disciplinară gravă a încălcării respectivelor dispoziții și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.(2) Ministerul Educației stabilește, prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, sancțiunile aplicabile elevilor pentru nerespectarea prevederilor referitoare la vânzarea/deținerea și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului în incinta unităților de învățământ. (la 31-03-2024, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 7^1Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 7^1 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 8Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Familiei și Ministerul Tineretului și Sportului elaborează și pun în aplicare programe naționale de educație, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 8^1Abrogat. (la 31-10-2008, Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 9În vederea difuzării de materiale promoționale de prevenire și combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio și de televiziune pun la dispoziție un spațiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului și organizațiile nonguvernamentale independente de industria tutunului și care au ca obiectiv al activităților reducerea consumului de tutun, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-03-2016, Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. )  +  Articolul 9^1Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională civilă sau penală, după caz, potrivit legii. (la 31-12-2004, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. )  +  Articolul 10Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1) și (6^3) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei; (la 31-03-2024, Litera a) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (7^1) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 de lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții prevăzute de această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității. În cazul constatării nerespectării prevederilor art. 3 alin. (6), instituțiile publice abilitate conform art. 14^1 vor putea aplica sancțiuni conform prezentei litere și deținătorilor spațiilor pe care sunt amplasate automatele; (la 31-03-2024, Litera b) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) b^1) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (6^1), (6^2) și (6^3) se sancționează cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere; săvârșirea unei noi contravenții prevăzute de această lege se sancționează cu amendă contravențională de 20.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității; (la 31-03-2024, Litera b^1) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 ) c) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera c) din Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) d) Abrogată; (la 10-12-2016, Litera d) din Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) (la 03-02-2008, Art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 10^1Tutunul și produsele din tutun care rezultă din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare. (la 31-12-2004, Art. 10^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 12(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5^2) și (6) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu retragerea de pe piață a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente. (la 10-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) (2) Abrogat. (la 17-03-2016, Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. ) (la 03-02-2008, Art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 31-12-2004, Art. 13 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. )  +  Articolul 14Prevederile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor din prezenta lege se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2008, Art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 14^1Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, de către reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne. (la 31-03-2024, Articolul 14^1 a fost modificat de Punctul 9. , Articolul II din LEGEA nr. 64 din 27 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 28 martie 2024 )  +  Articolul 14^2Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 14^2 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 10-12-2016, Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 ) Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispozițiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35. (la 01-01-2007, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006. ) Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
   +  AnexăAbrogată. (la 13-11-2016, Anexa a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016 )