HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 9 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă procedurile de autorizare a funcționării comercianților cuprinzând condițiile pentru eliberarea avizelor, autorizațiilor și/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a acestora, precum și cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul sănătății și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul pentru întreprinderile
  mici și mijlocii și cooperatie,
  Silvia Ciornei
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu
   +  Anexa nr. 1PROCEDURAa funcționării comercianților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor  +  Anexa nr. 2PROCEDURAsanitară a funcționării comercianților  +  Anexa nr. 3PROCEDURAa funcționării comercianților din punct de vedere sanitar veterinar  +  Anexa nr. 4PROCEDURAa activităților cu impact asupra mediului înconjurător  +  Anexa nr. 5PROCEDURA DE AUTORIZAREa funcționării comercianților din punct de vedere al protecției muncii