ORDIN nr. 138 din 12 martie 2002privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocationala - şi postliceal
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Nr. 3.228/25 februarie 2002
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 138/12 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002    Ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocationala - şi postliceal,în baza dispoziţiilor art. 26, art. 34 alin. (1), art. 35, 39 şi ale art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1În învăţământul preuniversitar organizat prin şcoala profesională, şcoala de ucenici, liceu - filiera tehnologică şi vocationala -, şcoala postliceala şi şcoala de maiştri sunt certificate următoarele niveluri de calificare: a) nivelul 1 de calificare - muncitor ucenic - corespunde practicării unor activităţi simple, cerinţele de acces fiind absolvirea învăţământului obligatoriu şi iniţierea profesională prin şcoala de ucenici; b) nivelul 2 de calificare - muncitor calificat - permite realizarea de activităţi independente între anumite limite, cerinţele de acces fiind absolvirea învăţământului obligatoriu şi pregătirea profesională prin şcoala profesională; c) nivelul 3 de calificare - permite dezvoltarea de activităţi suplimentare nivelului 2 şi include:1. tehnician - realizează activităţi de execuţie sau de coordonare, cerinţele de acces fiind învăţământul obligatoriu cu examen de capacitate şi pregătirea profesională prin liceu - filiera tehnologică şi vocationala;2. tehnician specialist - realizează activităţi de execuţie sau de coordonare, cerinţele de acces fiind absolvirea liceului, cu sau fără diploma de bacalaureat, şi pregătirea profesională prin şcoala postliceala;3. maistru - realizează activităţi de execuţie sau de coordonare, cerinţele de acces fiind absolvirea liceului, cu sau fără diploma de bacalaureat, şi pregătirea profesională prin şcoala de maiştri.  +  Articolul 2Echivalarea nivelurilor de calificare în învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocationala - şi postliceal se face pentru momentul absolvirii şi pentru documentul de studii eliberat.  +  Articolul 3Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor şcolii de ucenici pentru şcolarizarea finalizată anterior anului şcolar 2001-2002 corespund nivelului 1 de calificare.  +  Articolul 4Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor şcolii profesionale pentru şcolarizarea finalizată anterior anului şcolar 2001-2002 corespund nivelului 2 de calificare.  +  Articolul 5Diplomele/certificatele de absolvire şi certificatele de calificare eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor de liceu cu durata de 4 ani - cursuri de zi/5 ani - cursuri serale pentru şcolarizarea finalizată anterior anului şcolar 2002-2003 corespund nivelului 2 de calificare.  +  Articolul 6Diplomele de absolvire şi certificatele de calificare eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor de liceu cu durata de 5 ani - cursuri de zi pentru şcolarizarea finalizată anterior perioadei 2002-2003 corespund:1. nivelului 2 de calificare, pentru profilurile industrial, agricol, silvic, sanitar, economic, administrativ şi de servicii;2. nivelului 3 de calificare, pentru profilul pedagogic/şcoala normală şi pentru seminariile teologice.  +  Articolul 7Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor de şcoala de maiştri/şcoala tehnica pentru şcolarizarea finalizată anterior anului şcolar 2001-2002 corespund nivelului 3 de calificare.  +  Articolul 8Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislaţiei în vigoare la momentul absolvirii, absolvenţilor de şcoala postliceala pentru şcolarizarea finalizată anterior anului şcolar 2001-2002 corespund nivelului 3 de calificare.  +  Articolul 9Echivalarea nivelurilor de calificare pentru cazurile care nu se încadrează în situaţiile menţionate la art. 3-8 se face de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 10O dată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 11Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală pentru evaluare, prognoze şi dezvoltare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală forta de muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu--------