ORDIN nr. 137 din 12 martie 2002privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Nr. 3.176 din 12 februarie 2002
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 137 din 12 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2002    Ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în baza dispoziţiilor art. 35 şi ale art. 53 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2O dată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul naţional de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, Serviciul naţional de evaluare şi examinare şi unităţile de învăţământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  AnexăMETODOLOGIE 12/03/2002