HOTĂRÂRE nr. 459 din 16 mai 2002privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora norme de supraveghere, inspecţie sanitară şi control conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În scopul realizării unei informări prompte, adecvate şi corecte a populaţiei asupra calităţii apei de imbaiere din zonele naturale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Turismului vor încheia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul apelor şi protecţie mediului,Petru LificiuMinistrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  AnexăNORMA 16/05/2002