HOTĂRÂRE nr. 458 din 16 mai 2002privind transmiterea fără plata a unui teren din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. în domeniul privat al județului Dambovita și în patrimoniul Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, precum și ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea fără plata a unui teren proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societății Comerciale "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. în domeniul privat al județului Dambovita și în patrimoniul Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Mihai David,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexă
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenului care se transmite fără plata din domeniul
  privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale
  "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul
  Companiei Naționale "Romarm" - S.A. în domeniul privat
  al județului Dambovita și în patrimoniul
  Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.
  Locul unde este situat terenul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Orașul Moreni,str. Teis nr. 16, județul Dambovita Societatea Comercială "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial" - S.A. de sub autoritatea Consiliului Județean Dambovita Suprafața totală a terenului = 140.000 mp
  --------------