HOTĂRÂRE nr. 565 din 15 octombrie 1993privind scutirea de impozit şi redevenţele plătite de Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru achiziţionarea de aeronave tip Boeing
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 26 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICÎn baza prevederilor art. 5 al decretului nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, redevenţele plătite de Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru achiziţionarea a doua aeronave tip Boeing în sistem "financial lease", pe baza creditului garantat de Guvernul american prin EXIMBANK - S.U.A. şi a garanţiei nr. 6026 din 14 octombrie 1993, emisă de Ministerul Finanţelor, în baza hotărârii nr. 53 din 5 octombrie 1993 a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ exterior, sunt scutite de plată impozitului prevăzut de legea română.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul munciişi protecţiei socialeContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul transporturilor,Aurel Novac, secretar de stat---------------