ORDIN nr. 216 din 8 mai 2002pentru aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002  Ministrul muncii și solidarității sociale,având în vedere art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Naționala de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și de către direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene, Direcția Generală de Muncă și Solidaritate Socială a Municipiului București, casele județene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului București, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sârbu
   +  AnexăPROCEDURA SI COMPETENȚELEde acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Munciiși Solidarității Sociale