ORDIN nr. 153 din 19 martie 2002pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Nr. 34 din 14 februarie 2002
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Nr. 153 din 19 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002    Ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, se modifica conform anexei la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul industrieişi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând standardele române privind asigurarea securităţiiutilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.A. Standarde naţionale care adopta standarde europene armonizateSR EN 50060:1995Sursa de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitatSR EN 50063:1995Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi procedee conexeSR EN 50065-1:2001Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasa tensiune în domeniul benzilor de frecvente de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvente şi perturbatii electromagneticeSR EN 50065-1:2001/A3:2001Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasa tensiune în domeniul benzilor de frecvente de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvente şi perturbatii electromagneticeSR EN 50078:1996Capete şi pistoale pentru sudare cu arc electricSR EN 50083-1+A1+A2:2000Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 1: Cerinţe de securitateSR EN 50085-1:2001Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 50086-1:2001Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 1: Reguli generaleSR EN 50090-2-2:2001Sisteme electronice pentru locuinţe şi imobile (HBES). Partea 2-2: Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentaleSR EN 50106:1997/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 şi EN 60967SR EN 50132-2-1:2001Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicatiile de securitate. Partea 2-1: Camere alb-negruSR EN 50165:2001Echipament electric al aparatelor neelectrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii de securitateSR EN 50214:2001Cabluri flexibile pentru lifturiSR EN 50265-1:2001Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 1: Aparatura de încercareSR EN 50265-2-1:2001Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-1: Proceduri - Flacara de tip preamestec de 1 kWSR EN 50265-2-2:2001Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenta la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-2: Proceduri - Flacara de tip difuzieSR EN 50267-1:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: AparaturaSR EN 50267-2-1:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantităţii de gaze acide halogenateSR EN 50267-2-2:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri - Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin măsurarea pH-ului şi a conductivitatiiSR EN 50267-2-3:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului şi a conductivitatiiSR EN 50268-1:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Măsurarea densitatii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: AparaturaSR EN 50268-2:2001Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Măsurarea densitatii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: ProceduraSR EN 50298:2001Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasa tensiune. Prescripţii generaleSR EN 60034-1+A1+A2:2000Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionareSR EN 60034-2:2001Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)SR EN 60034-2:1996/A1:2001Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)SR EN 60034-2:1996/A2:2001Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)SR CET 60034-6:1994Maşini electrice rotative. Partea 6: Moduri de răcire (cod IC)SR EN 60034-7:1996Maşini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive şi a modurilor de montaj (Codul IM)SR EN 60034-9:2000Maşini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomotSR EN 60034-12:1995/A11:2001Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în colivie cu o singura turatie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 690 V, 50 HzSR EN 60034-12:1995/A2:2001Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în colivie, cu o singura turatie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 660 V, 50 HzSR EN 60034-14:2000Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibratii mecanice ale anumitor maşini cu înălţimea axei mai mare sau egala cu 56 mm. Măsurare, evaluare şi limite ale vibratiilorSR EN 60034-18-1:1998Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 1: Principii directoare generaleSR EN 60034-18-1:1994/A1:2001Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluare funcţională ale sistemelor de izolatie. Secţiunea 1: Principii directoare generaleSR EN 60034-18-21+A1+A2:1998Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 21: Proceduri de încercare pentru infasurari din conductor. Evaluare termica şi clasificareSR EN 60034-18-31+A1:1999Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolatie. Secţiunea 31: Proceduri de încercare pentru infasurari performante. Evaluarea termica şi clasificarea sistemelor de izolatie utilizate în maşinile electrice până la 50 MVA şi 15 kV, inclusivSR EN 60051-2:2000Aparatele electrice de măsurat indicatoare analoage cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ampermetre şi voltmetreSR EN 60051-3+A1:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 3: Prescripţii particulare pentru wattmetre şi varmetreSR EN 60051-4:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 4: Prescripţii particulare pentru frecventmetreSR EN 60051-6:1998Aparate electrice de măsurat indicatoare cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 6: Prescripţii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) şi conductometreSR EN 60051-7:2000Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directa şi accesoriile lor. Partea 7: Prescripţii particulare pentru aparatele cu funcţii multipleSR EN 60061-1:1993/A1:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60061-1:1993/A2:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60061-1:1993/A24:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60061-1:1993/A3:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60061-1:1993/A4:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60061-1:1993/A5:2001Socluri pentru lampi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilitatii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lampiSR EN 60065:2001Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitateSR EN 60110-1:2001Condensatoare de putere pentru instalaţii de încălzire prin inductie. Partea 1: GeneralitatiSR EN 60127-1:2001Sigurante fuzibile miniatura. Partea 1: Definiţii pentru sigurante fuzibile miniatura şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniaturaSR EN 60127-2:2001Sigurante fuzibile miniatura. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulareSR EN 60127-4:2001Sigurante fuzibile miniatura. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF)SR EN 60143-1:2001Condensatoare serie pentru reţele electrice. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizareSR EN 60143-2:2001Serie de condensatoare pentru reţelele electrice. Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serieSR EN 60155:2001/A1:2001Startere pentru lampi cu fluorescentaSR EN 60155:2001,Startere pentru lampi fluorescenteSR EN 60188:2001/A1:2001Lampi cu vapori de mercur la înaltă presiuneSR EN 60188:2001/A5:2001Lampi cu vapori de mercur la înaltă presiuneSR EN 60188:2001Lampi cu vapori de mercur la înaltă presiuneSR EN 60204-1:2000Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generaleSR EN 60215:2001Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectricaSR EN 60215:1989/A1:2001Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectricaSR EN 60215:1989/A2:2001Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectricaSR EN 60252:2001Condensatoare pentru motoare de curent alternativSR EN 60269-1:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60269-2+A1:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru sigurante fuzibile destinate a fi utilizate la persoane calificate (sigurante fuzibile pentru aplicaţii industriale)SR EN 60269-4:2001/A1:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru sigurante fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoareSR EN 60269-4:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru sigurante fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoareSR EN 60309-1:2001Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generaleSR EN 60309-2:2000Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensionala pentru aparate cu stifturi şi teciSR EN 60320-1+A1:1999Conectoare pentru uz casnic şi de uz general similar. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60335-1:1999Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60335-2-2+A1+A2:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curatare cu aspirare de apaSR EN 60335-2-3+A1+A2:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat electriceSR EN 60335-2-4:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru storcatoare centrifugaleSR EN 60335-2-4:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru storcatoare centrifugaleSR EN 60335-2-7:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufeSR EN 60335-2-8:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similareSR EN 60335-2-9:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru prajitoare de pâine, gratare, vase de coacere şi aparate similareSR EN 60335-2-9:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru prajitoare de pâine, gratare, vase de coacere şi aparate similareSR EN 60335-2-10:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umedSR EN 60335-2-11:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscatoare de rufe cu tamburSR EN 60335-2-11:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscatoare de rufe cu tamburSR EN 60335-2-12:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare, Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similareSR EN 60335-2-13:2001/A2:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prajit în grasime, tigai de prajit şi aparate similareSR EN 60335-2-13:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prajit în grasime, tigai de prajit şi aparate similareSR EN 60335-2-14+A11+A1+A2:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aparate de bucatarieSR EN 60335-2-15:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichideSR EN 60335-2-15:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichideSR EN 60335-2-16:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentareSR EN 60335-2-17:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru paturi, perne şi aparate flexibile similare de încălzitSR EN 60335-2-21:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit apa cu acumulareSR EN 60335-2-23:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau parulSR EN 60335-2-24:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru racitoare, aparate de preparat inghetata şi aparate de fabricat gheaţaSR EN 60335-2-26:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ceasuriSR EN 60335-2-27:2001/A11:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete şi infrarosiiSR EN 60335-2-27:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete şi infrarosiiSR EN 60335-2-28:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusutSR EN 60335-2-29+A11:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare, Partea 2: Prescripţii particulare pentru încărcătoare de baterieSR EN 60335-2-30:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperiSR EN 60335-2-31:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucatarieSR EN 60335-2-31:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucatarieSR EN 60335-2-32:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masajSR EN 60335-2-34:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoareSR EN 60335-2-35:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru incalzitoare de apa instantaneeSR EN 60335-2-40:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoareSR EN 60335-2-41:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru pompe de lichide a căror temperatura nu depăşeşte 35 grade CSR EN 60335-2-43:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscatoare de prosoapeSR EN 60335-2-44:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcatSR EN 60335-2-45:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule portabile de încălzit şi aparate similareSR EN 60335-2-47:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercialSR EN 60335-2-48:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru gratare şi prajitoare electrice de pâine de uz comercialSR EN 60335-2-49:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru dulapuri electrice de încălzit pentru uz comercialSR EN 60335-2-50:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie pentru uz comercialSR EN 60335-2-51:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie fixe pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apaSR EN 60335-2-52:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate de igiena oralaSR EN 60335-2-53:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-53: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit saunaSR EN 60335-2-54+A11:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru aparatele de curatat suprafeţe, utilizând lichideSR EN 60335-2-55:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate electrice pentru utilizare în acvarii şi bazine de gradinaSR EN 60335-2-56:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectare de imagini şi aparate similareSR EN 60335-2-58:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini electrice de spălat vase de uz comercialSR EN 60335-2-58:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini electrice de spălat vase de uz comercialSR EN 60335-2-59:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecteSR EN 60335-2-60:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru cazi cu bule de aerSR EN 60335-2-61:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit cu acumulareSR EN 60335-2-62:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercialSR EN 60335-2-62:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercialSR EN 60335-2-65:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aerSR EN 60335-2-66:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apaSR EN 60335-2-69:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care aspira apa sau uscate, inclusiv periile cu motor, pentru uz industrial şi comercialSR EN 60335-2-71:2001/A1:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelorSR EN 60335-2-71:2001/A2:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelorSR EN 60335-2-71:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelorSR EN 60335-2-73:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixeSR EN 60335-2-74:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare mobileSR EN 60335-2-78:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru gratar electric de exteriorSR EN 60335-2-79:2001/A11:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curatat de înaltă presiune şi aparate de curatat cu vapori, de uz industrial şi comercialSR EN 60335-2-79:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curatat de înaltă presiune şi aparate de curatat cu vapori, de uz industrial şi comercialSR EN 60335-2-80:2000Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ventilatoareSR EN 60335-2-81:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru saci de încălzit picioare şi carpete de încălzitSR EN 60335-2-84:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-84: Prescripţii particulare pentru toaleteSR EN 60335-2-85:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate de vapori pentru tesaturiSR EN 60335-2-87:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-87: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de anestezie pentru animaleSR EN 60335-2-88:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru umidificatoare destinate utilizării cu aparate de încălzit, de ventilat sau de aer condiţionatSR EN 60335-2-90:2001Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru uz comercialSR EN 60335-2-98:2001Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru umidificatoareSR EN 60357:2001/A10:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A11:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A12:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A4:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A5:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A6:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A7:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A8:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001/A9:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60357:2001Lampi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)SR EN 60360:2001Metoda standardizata de măsurare a încălzirii soclului lampiiSR EN 60399:2001/A1:2001File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 şi E 27 cu inel de abajurSR EN 60399:2001File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 şi E 27 cu inel de abajurSR EN 60400:2001Dulii pentru lampi fluorescente tubulare şi dulii pentru startereSR EN 60432-1:2001Lampi cu incandescenta. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lampi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similarSR EN 60432-2:2001Lampi cu incandescenta. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lampi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similarSR EN 60439-2:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Prescripţii particulare pentru canale de cabluri prefabricateSR EN 60439-3:2001/A1:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţieSR EN 60439-3:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţieSR EN 60439-4:2001/A1:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantierSR EN 60439-4:2001/A2:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantierSR EN 60439-4:2001Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantierSR CEI 60477:1993Rezistoare de laborator de curent continuuSR EN 60477:1993/A1:2001Rezistoare de laborator continuuSR EN 60477-2:2001Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator de curent alternativSR EN 60477-2:2001/A1:2001Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator, de c.aSR EN 60519-2:2001Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 2: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu rezistentaSR EN 60519-3:2001Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 3: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu inductie şi cu conductie şi pentru instalaţiile de topire cu inductieSR EN 60529:1995Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)SR EN 60598-1:1994Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercăriSR EN 60598-2-2+A1:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 2: Corpuri de iluminat incastrateSR EN 60598-2-3:1995Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 3: Corpuri de iluminat publicSR EN 60598-2-5+A2:1995Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: ProiectoareSR EN 60598-2-6+A1:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 6: Corpuri de iluminat cu transformator sau convertizor incorporat pentru lampi electrice cu incandescentaSR EN 60598-2-7:1989/A13:2001Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădiniSR EN 60598-2-7:1989/A2:2001Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădiniSR EN 60598-2-8:2001Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lampi de manaSR EN 60598-2-8:1997/A1:2001Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lampi de manaSTAS CEI 60598-2-9-92Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnica fotografica şi cinematografica (neprofesionale)SR EN 60598-2-17+A2:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema şi foto (de interior şi de exterior)SR EN 60598-2-19:1989/A2:2001Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulaţie de aer (reguli de securitate)SR EN 60598-2-22:1998Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţăSR EN 60618+A2:2000Divizoare inductive de tensiuneSR EN 60669-2-1:2001Intreruptoare pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 1: Intreruptoare electroniceSR EN 60669-2-2:2001Intreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 2: intreruptoare cu comanda electromagnetica de la distanta (teleruptoare)SR EN 60669-2-3:2001Intreruptoare pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Intreruptoare cu temporizareSR EN 60691:2001Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicareSR EN 60695-1-1:2001Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Directive generaleSR EN 60695-2-1/0:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 0: Metode de încercare cu fir incandescent. GeneralitatiSR EN 60695-2-1/1:1998Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 1: Încercare cu fir incandescent pe produse finite şi ghidSR EN 60695-2-1/2:1998Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 2: Încercarea de inflamabilitate cu fir incandescent pe materialeSR EN 60695-2-1/3:1998Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 10 1/fila 3: Încercare de aprindere cu fir incandescent pe materialeSR EN 60695-2-2+A1:1998Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 2: Încercarea cu arzator-acSR EN 60695-2-4/0:1993Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/Fila 0: Metode de încercare la flacara tip difuzie şi tip preamestecSR EN 60695-2-4/1:1994Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/fila 1: Flacara de încercare tip preamestec cu putere nominală de 1 kW şi ghidSR EN 60695-2-4/1:1993/A1:2001Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/fila 1: Flacara de încercare tip preamestec cu putere nominală de 1 kW şi ghidSR EN 60695-11-10:2001Încercările privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flacari de încercare. Metode de încercare orizontala şi verticala la flacara de 50WSR EN 60695-11-20:2001Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flacari de încercare. Metode de încercare cu flacara de 500 WSR EN 60719:1998Calculul valorilor minime şi maxime ale dimensiunilor exterioare medii ale cablurilor cu conductoare circulare de cupru de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusivSR EN 60730-1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generaleSR EN 60730-2-1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de comanda automată pentru aparate de uz casnic şi similarSR EN 60730-2-2:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termica ale motoarelorSR EN 60730-2-2:2001/A11:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termica ale motoarelorSR EN 60730-2-2:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termica ale motoarelorSR EN 60730-2-2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termica ale motoarelorSR EN 60730-2-3:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lampi tubulare fluorescenteSR EN 60730-2-3:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lampi tubulare fluorescenteSR EN 60730-2-4:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protecţia termica a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermeticSR EN 60730-2-4:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protecţia termica a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermeticSR EN 60730-2-5:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comanda automată ale aprinzatoarelorSR EN 60730-2-5:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comanda automată ale aprinzatoarelorSR EN 60730-2-5:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comanda automată ale aprinzatoarelorSR EN 60730-2-6:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecanice.SR EN 60730-2-6:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecanice.SR EN 60730-2-6:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecaniceSR EN 60730-2-7:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi intreruptoare temporizateSR EN 60730-2-7:2001/A11:2001 Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi intreruptoare temporizateSR EN 60730-2-7:2001/A12:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi intreruptoare temporizateSR EN 60730-2-7:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi intreruptoare temporizateSR EN 60730-2-8:2001/A1:2001 Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecaniceSR EN 60730-2-8:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecaniceSR EN 60730-2-8:2001 Dispozitive pentru comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecaniceSR EN 60730-2-9:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperaturaSR EN 60730-2-9:2001/A11:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperaturaSR EN 60730-2-9:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperaturaSR EN 60730-2-9:2001Dispozitive pentru comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la temperaturaSR EN 60730-2-10:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelorSR EN 60730-2-10:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelorSR EN 60730-2-11:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energieSR EN 60730-2-11:2001/A2:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energieSR EN 60730-2-11:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energieSR EN 60730-2-12:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zavoare electrice pentru uşiSR EN 60730-2-12:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zavoare electrice pentru uşiSR EN 60730-2-13:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda sensibile la umiditateSR EN 60730-2-13:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditateSR EN 60730-2-14:2001Dispozitive pentru comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru dispozitive de actionare electriceSR EN 60730-2-15:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda automată pentru detectarea nivelului de apa de tip flotor sau electrod utilizate în realizarea boilerelorSR EN 60730-2-15:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda automată pentru detectarea nivelului de apa de tip flotor sau electrod utilizate în realizarea boilerelor.SR EN 60730-2-16:2001/A1:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda automată de detectare a nivelului de apa de tip flotor pentru uz casnic şi similarSR EN 60730-2-16:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda automată de detectare a nivelului de apa de tip flotor pentru uz casnic şi similarSR EN 60730-2-18:2001Dispozitive de comanda automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comanda automată de detectare a debitului de apa şi aer inclusiv prescripţiile mecaniceSR EN 60742:1998Transformatoare de separare a circuitelor şi transformatoarelor de securitate. PrescripţiiSR CEI 60804+A1+A2:1995Sonometre integratoare - mediatoareSR CEI 60811-1-1:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 1: Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecaniceSR EN 60811-1-2:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de imbatranire termicaSR EN 60811-1-3:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 3: Metode de determinare a densitatii. Încercări de absorbţie de apa. Încercare de contractieSR EN 60811-1-4:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 4: Încercări la temperatura joasaSR EN 60811-2-1:2001Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenta la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineralSR EN 60811-3-1:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenta la fisurareSR EN 60811-3-1:1995/A1:1998 Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenta la fisurareSR EN 60811-3-2:1996Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masa. Încercare de stabilitate termicaSR EN 60811-4-1:1995Metode de încercări comune pentru materialele de izolatie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena şi polipropilena. Secţiunea 1: Rezistenta la fisurare datorită solicitărilor mediului înconjurător. Încercarea de infasurare după imbatranire termica în aer. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din PESR EN 60825-1+A11:1999 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescripţii şi ghid de utilizareSR EN 60831-1:2001Condensatoare sunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatareSR EN 60831-2:1997Condensatoare sunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la l kV inclusiv. Partea 2: încercare de imbatranire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugereSR EN 60898+A1:1995Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A11:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A12:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A13:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A14:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A15:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A16:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A17:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60898+A1:1995/A18:2001Intreruptoare automate pentru protecţia la supracurenti pentru instalaţii casnice şi similareSR EN 60922:2000Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi pentru lampi cu descărcare (cu excepţia lampilor fluorescente tubulare). Prescripţii generale şi prescripţii de securitateSR EN 60926:1998Aparate auxiliare pentru lampi. Dispozitive de amorsare (altele decât starterele cu licarire). Prescripţii generale şi prescripţii de securitateSR EN 60928:1998Aparate auxiliare pentru lampi. Balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lampi fluorescente tubulare. Prescripţii generale şi prescripţii de securitateSR EN 60931-1:2001Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la l KV inclusiv. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatareSR EN 60931-2:1998Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la l kV inclusiv. Partea 21 încercare de imbatranire şi încercare de distrugereSR EN 60931-3:2001Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la l KV inclusiv. Partea 3: Sigurante fuzibile interneSR EN 60947-1:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: Reguli generaleSR EN 60947-3:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinatii cu fuzibileSR EN 60947-4-1:1994Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare şi demarcare de motoare.Secţiunea l: Contactoare şi demarcare electromecanice SR EN 60947-4-2:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demarcare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativSR EN 60947-4-3:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativSR EN 60947-5-1:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandaSR EN 60947-5-l:2001/A1:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandaSR EN 60947-5-l:2001/A12:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandaSR EN 60947-5-3:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF)SR EN 60947-6-1:1993Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţii multiple. Secţiunea l: Echipamente de comutatie de transfer automatSR EN 60947-6-l:1993/A1:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamentele cu funcţii multiple. Secţiunea l: Echipamente de comutatie de transfer automatSR EN 60947-6-l:1993/A2:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamentele cu funcţii multiple. Secţiunea l: Echipamente de comutatie de transfer automatSR EN 60947-6-2:1996Aparataj de joasa tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţiuni multiple. Secţiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutatie, de comanda, de protecţie (ACP)SR EN 60947-7-1:1993Aparataj de joasa tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Secţiunea l: Blocuri de jonctiune pentru conductoare din cupruSR EN 60947-7-2:2001Aparataj de joasa tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Secţiunea 2: Blocuri de jonctiune ale conductoarelor de protecţie din cupruSR EN 60950+A1:1995Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60950+A1:1995/A2:1996Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60950+A1:1995/A3:1997Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birouSR EN 60950:2001Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatieiSR EN 60968+A1:1997Lampi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitateSR EN 60999-1:2001Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strangere cu şi fără surub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescripţii generale şi particulare pentru organele de strangere pentru conductoarele cu secţiune de la 0,2 mmp până la 35 mmp (inclusiv)SR EN 61008-1:2001/A14:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61008-1:2001/A2:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61008-1:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61008-2-l:2001/A11:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarelor automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti, funcţional independente cu tensiunea de alimentareSR EN 61008-2-1:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarelor automate de curent diferential rezidual fără protecţie incorporată la supracurenti, funcţional independente cu tensiunea de alimentareSR EN 61009-1:2001/A1:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61009-1:2001/A14:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61009-1:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generaleSR EN 61009-2-l:2001/A11:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti, funcţional independente de tensiunea de alimentareSR EN 61009-2-1:2001Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protecţie incorporată la supracurenti, funcţional independente de tensiunea de alimentareSR EN 61058-1+A1:1998Intreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale SR EN 61058-2-l:2001/A1:2001Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru intreruptoarele pentru cabluri flexibileSR EN 61058-2-1:2001Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru intreruptoarele pentru cabluri flexibileSR EN 61058-2-5:2001Intreruptoare pentru aparate. Partea 2-5: Reguli particulare pentru selectoareSR EN 61071-1:1998Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 1: GeneralitatiSR EN 61071-2:1998Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 2: Prescripţii pentru încercarea de deconectare a sigurantelor fuzibile, încercarea de distrugere, încercarea de autoregenerare şi încercare de andurantaSR EN 61095:2001/A11:2001Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar SR EN 61095:2001Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similarSR EN 61131-2+A11:1999Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelorSR EN 61167+A1:1998Lampi cu halogenuri metaliceSR EN 61195:1997Lampi fluorescente cu doua socluri. Prescripţii de securitate SR EN 61199:1997Lampi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de securitateSR EN 61204:2001Surse de alimentare în curent continuu de joasa tensiune. Caracteristici de performanţă şi cerinţe de securitateSR EN 61230:1997Lucrări sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuitSR EN 61230: 1995/A11:2001Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuitSR EN 61293:2001Marcarea aparatelor electrice cu caracteristicile nominale referitoare la alimentarea electrica. Prescripţii de securitateSR EN 61310-1:1999Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi actionare. Partea l: Specificaţii pentru semnale vizuale, auditive şi tactileSR EN 61310-2:2000Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Specificaţii pentru marcareSR EN 61310-3:2001Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi actionare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea elementelor de actionareSR EN 61400-2:2001Turbine eoliene. Securitatea turbinelor eoliene miciSR EN 61558-1+A1:2000Securitatea blocurilor de Partea 1: Încercări transformatoarelor, alimentare şi analoage. Prescripţii generale şi încărcăriSR EN 61603-1:2001Transmisia semnalelor audio şi/sau video şi a semnalelor similare utilizând radiatia în infrarosu. Partea 1: GeneralitatiSR EN 61770:2001Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apa. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonaj şi defectării ansamblurilor de racordareSR EN 61812-1:2001Relee cu timp specificat pentru aplicaţii industriale. Partea 1: Prescripţii şi încercăriSR EN 61812-1:2001/A11:2001Relee cu timp specificat pentru aplicaţii industriale. Partea 1: Prescripţii şi încercăriSR HD 21.1 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripţii generaleSR HD 21.2 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2: Metode de încercareSR HD 21.3 S3:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate pentru instalaţii fixeSR HD 21.3 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Conductoare izolate pentru instalaţii fixeSR HD 21.4 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cabluri cu manta pentru instalaţii fixeSR HD 21.7 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate, cu temperatura conductorului de 90 grade C, pentru cablaj interiorSR HD 21.7 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Conductoare izolate, cu temperatura conductorului de 90 grade C, pentru cablaj interiorSR HD 21.8 S2 :2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu un conductor izolat, fără manta, pentru ghirlande luminoaseSR HD 21.9 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Conductoare izolate pentru instalaţii fixe la temperatura joasaSR HD 21.9 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Conductoare izolate pentru instalaţii fixe la temperatura joasaSR HD 21.10 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cordoane extensibileSR HD 21.11 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri pentru corpuri de iluminatSR HD 21.12 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 12: Cabluri flexibile rezistente la căldură (cordoane)SR HD 21.13 Sl:2001Conductoare şi cabluri izolate cu policlorura de vinil, de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile cu manta de PVC, rezistente la ulei, cu doua sau mai multe conductoareSR HD 22.1 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripţii generaleSR HD 22.2 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc, de tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv. Partea 2: Metode de încercareSR HD 22.3 S3:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Cabluri izolate cu cauciuc siliconic rezistent la căldurăSR HD 22.3 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 3: Cabluri izolate cu cauciuc siliconic rezistent la căldurăSR HD 22.4 S3:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cordoane şi cabluri flexibileSR HD 22.4 S3:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 4: Cordoane şi cabluri flexibileSR HD 22.6 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare cu arcSR HD 22.6 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare cu arcSR HD 22.7 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Cabluri cu rezistenta marita la căldură, cu temperatura conductorului de 110 grade C pentru cablaj interiorSR HD 22.7 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 7: Cabluri cu rezistenta marita la căldură, cu temperatura conductorului de 110 grade C pentru cablaj interiorSR HD 22.8 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu manta de policloropren sau elastomer sintetic echivalent, pentru ghirlande luminoaseSR HD 22.8 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 8: Cabluri cu manta de policloropren sau elastomer sintetic echivalent, pentru ghirlande luminoaseSR HD 22.9 S2:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor fără manta pentru instalaţii fixe, având emisie redusă de fum şi de gaze coroziveSR HD 22.9 S2:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor fără manta pentru instalaţii fixe, având emisie redusă de fum şi de gaze coroziveSR HD 22.10 S1:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izolatie de EPR şi cu manta de poliuretanSR HD 22.10 Sl:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izolatie de EPR şi cu manta de poliuretanSR HD 22.11 S1:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri şi cordoane flexibile cu izolatie de EVASR HD 22.11 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 11: Cabluri şi cordoane flexibile cu izolatie de EVASR HD 22.13 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile cu unul sau mai multe conductoare, cu manta şi izolatie de polimer reticulat, având emisie redusă de fum şi de gaze coroziveSR HD 22.14 S1:2001/A1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 14: Cordoane pentru aplicaţii care necesita o mare flexibilitateSR HD 22.14 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 14: Cordoane pentru aplicaţii care necesita o mare flexibilitateSR HD 22.15 S1:2001Conductoare şi cabluri izolate cu cauciuc de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 15: Cabluri multiconductoare cu izolatie şi manta de cauciuc siliconic rezistent la căldurăSR HD 368 S1:2001Aparate electrice de inregistratoare cu acţiune accesoriile lor măsurare directa şiSR HD 427 S1:2001Reguli specifice de securitate la instalarea echipamentelor de sudare cu arc electric şi procedee conexe SR HD 549 S1:2001Sisteme pentru conferinţe. Cerinţe electrice şi audioSR HD 586.1 S1:2001Cabluri cu izolatie minerala, de tensiune nominală până la 750 V. Partea 1: CabluriSR HD 586.2 S1:2001Cabluri cu izolatie minerala, de tensiune nominală până la 750 V. Partea 2: TerminatiiSR HD 603 S1:2001Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV SR HD 604 S1:2001Cabluri de energie 0,6/1 kV, cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electriceSR HD 605 S1:2001Cabluri electrice. Metode de încercare suplimentare SR HD 625.1 S1:2001Coordonarea izolatiei echipamentelor în reţelele de joasa tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercăriSR HD 626 S1:2001Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1 (l,2)kVSR HD 627 S1:2001Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pământSR HD 630.3.1 S2:2001Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Partea 3-1: Prescripţii suplimentare pentru sigurante fuzibile utilizate de persoane neautorizate (sigurante fuzibile de uz casnic şi similar). Secţiunile de la I la IVB. Standarde naţionale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.STAS 8114/2-1-91Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz general. Condiţii tehnice specialeSTAS 9904/8-77Maşini electrice rotative. Metode de încercare. Determinarea pierderilor şi a randamentuluiSTAS 12082-82Rezistoare de laborator de curent continuu. Condiţii tehnice generale de calitate────────────────