HOTĂRÂRE nr. 753 din 26 octombrie 1998 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940(actualizată până la data de 19 iunie 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 12 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeşp. Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Ungureanu,secretar de statBucureşti, 26 octombrie 1998.Nr. 753.  +  AnexăNORMA 26/10/1998