ORDIN nr. 187 din 15 aprilie 2002privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 7 şi art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare,în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 15 din 12 decembrie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 697/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 27 decembrie 1999.  +  Articolul 3Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale sunt obligatorii pentru activităţile cu acest profil şi se pun la dispoziţie celor interesaţi prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu──────────────────