ORDIN nr. 193 din 30 aprilie 2002privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002  Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 13 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021, anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.865 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 noiembrie 2020, anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. VI din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția managementul resurselor cinegetice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 627 din 13 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018, anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Conform art. IV din ORDINUL nr. 319 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018, în tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, sintagma „fond de vânătoare“ se înlocuiește cu sintagma „fond cinegetic“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 319 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018, anexele nr. 1-5, pentru județul Bihor, Cluj, Olt și Teleorman la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. V din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.397 din 23 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 7 noiembrie 2017, anexele nr. 1-5, pentru județul Olt, Sibiu și Teleorman la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 2.298 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016, anexele nr. 1-5, pentru județul Arad, Prahova, Sibiu și Timiș la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 958 din 23 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 05 iunie 2012, anexele nr. 1-5, pentru județul Neamț și Prahova, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.255 din 23 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 05 iunie 2012, anexele nr. 2-5, pentru județul Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit alin. (2) al art. IV din același act normativ, anexele se pun la dispoziția celor interesați de către Direcția generală păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 2.787 din 28 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011, anexele nr. 1-5, pentru județul Hunedoara, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se comunică celor interesați.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 2.213 din 9 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 20 decembrie 2010, anexele nr. 1-5, pentru județul Maramureș și Brașov, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. IV din același act normativ, anexele se comunică celor interesați.
  Potrivit art. I și II din ORDINUL nr. 133 din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 16 martie 2006, anexele nr. 2-5, pentru județul Mureș, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. VI din același act normativ, anexele se comunică celor interesați.
  Conform art. I din ORDINUL nr. 1.274 din 8 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 16 decembrie 2005, anexele nr. 2-4, pentru județul Sibiu, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, se modifică. Potrivit art. VI din același act normativ, anexele se comunică celor interesați.
  Potrivit art. II, III și IV din ORDINUL nr. 462 din 13 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, anexele nr. 2-4, pentru județul Brașov, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002, cu modificările ulterioare, se anulează și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4, pentru județul Brașov, la prezentul ordin iar anexa nr. 2, pentru județul Bihor se modifică, iar anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002, cu modificările ulterioare, se anulează și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin. Potrivit art. VII din același act normativ anexele 2-4 se comunică celor interesați de catre serviciul de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale iar anexa nr. 5 se pune la dispoziție celor interesați, pentru consultare, de către Serviciul de management cinegetic din Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  Conform art. I și II din ORDINUL nr. 918 din 8 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 10 decembrie 2004, anexele nr. 2-5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Potrivit art. VI din același act normativ, anexele nr. 2-4, pentru județul Argeș, se comunică celor interesați de către Biroul de regim cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar anexa nr. 5 se pune la dispoziția celor interesați, pentru consultare, de către Biroul de regim cinegetic din Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  Conform art. II-IV, VI și VII din ORDINUL nr. 615 din 23 august 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 septembrie 2004, anexele 2-4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 se modifică potrivit anexelor 2-4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 615/2004, anexe care se comunică celor interesați, iar potrivit art. V din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 615/2004 se modifică anexa 5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002. Potrivit art. X din același act normativ, anexele nr. 2-4, pentru județele Giurgiu, Mureș și Sibiu, se comunică celor interesați de către Biroul de regim cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar anexa nr. 5 se pune la dispoziție celor interesați, spre consultare, de către Biroul de regim cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  Conform alin. (2) al art. I din ORDINUL nr. 147 din 25 februarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 martie 2003, anexele nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002, pentru județul Ilfov, se modifică în ceea ce privește delimitarea și suprafața fondului de vânătoare nr. 15 Burias, precum și în ceea ce privește constituirea a doua noi fonduri de vânătoare, respectiv nr. 16 Snagov și nr. 22 Scrovistea, potrivit anexelor nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Potrivit art. V din același act normativ, anexele nr. 2-4, pentru județul Ilfov, se comunică celor interesați de către Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic București, iar anexa nr. 5 se pune la dispoziție celor interesați, pentru consultare, de către direcția de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,având în vedere prevederile art. 3 și ale art. 46 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice, ca urmare a lucrării de revizuire a rearondarii teritoriului României în fonduri cinegetice, potrivit anexelor nr. 1-5 la prezentul ordin, după cum urmează:a) anexa nr. 1 - centralizatorul fondurilor cinegetice la nivel de țara;b) anexa nr. 2 - centralizatoarele fondurilor cinegetice la nivel de județ;c) anexa nr. 3 - schițele fondurilor cinegetice împreună cu descrierea detaliată a limitelor fondurilor cinegetice;d) anexa nr. 4 - hartile fondurilor cinegetice la nivel de județ;e) anexa nr. 5 - harta fondurilor cinegetice la nivel de țara.  +  Articolul 2(1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic împreună cu gestionării fondurilor cinegetice vor completa fișele fondurilor cinegetice, în baza schitelor, descrierii detaliate a limitelor și a suprafețelor fondurilor cinegetice, aprobate prin prezentul ordin.(2) Fișele fondurilor cinegetice se întocmesc în 3 exemplare și se depun, până la data de 31 august 2002, la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.  +  Articolul 3Tarifele anuale care trebuie plătite de gestionari pentru folosirea fondurilor cinegetice se vor reactualiza, prin act adițional la contract, în funcție de suprafețele fondurilor cinegetice stabilite prin prezentul ordin, structurate pe categorii de folosință.  +  Articolul 4(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 460/1998 privind rearondarea fondului cinegetic al României, Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 378/2001 privind arondarea în fonduri de vânătoare a teritoriului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", precum și orice alte dispoziții contrare se abroga.(2) De la aceeași dată raportarile statistice cu privire la evaluarea efectivelor de vanat, stabilirea și realizarea cotelor anuale de recolta, paza și ocrotirea vânatului sau orice alte activități privind vanatul și vânătoarea se vor referi numai la fondurile cinegetice rearondate prin prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic și gestionării fondurilor cinegetice vor aplica prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 15 mai 2002.  +  Articolul 8(1) Prezentul ordin împreună cu anexa nr. 1 se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Anexa nr. 3 se va pune la dispoziție celor interesați de către inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic.(3) Anexele nr. 2 și 4 se vor pune la dispoziție, pentru consultare, celor interesați de către inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, iar anexa nr. 5 se va pune la dispoziție celor interesați de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
   +  Anexa nr. 1
  CENTRALIZATORUL
  fondurilor cinegetice constituite la nivel de țara
  Nr. crt.JudețulNumărul fondurilor de vânătoareSuprafața totală (ha)
  0123
  1.Alba54587.273
  2.Arad 74 745.112
  3.Argeș51641.933
  4.Bacău57611.341
  5.Bihor69695.583
  6.Bistrița-Năsăud40500.732
  7.Botoșani49449.166
  8.Brăila50462.955
  9.Brașov45509.932
  10.Buzău58573.683
  11.Caraș-Severin76827.445
  12.Călărași49483.725
  13.Cluj56604.376
  14Constanța55647.162
  15.Covasna34370.466
  16.Dâmbovița41368.559
  17.Dolj77693.149
  18.Galați44418.312
  19.Giurgiu43327.431
  20.Gorj44497.245
  21.Harghita45593.944
  22.Hunedoara70667.327
  23.Ialomița44424.427
  24.Iași55518.874
  25.Ilfov22157.752
  26.Maramureș53584.146
  27.Mehedinți40481.719
  28.Mureș64639.050
  29.Neamț52536.922
  30.Olt57489.406
  31.Prahova 43 411.959
  32.Satu Mare49397.891
  33.Sălaj33354.125
  34.Sibiu524.846
  35.Suceava70789.447
  36.Teleorman62565.850
  37.Timiș 86 827.829
  38Tulcea37411.643
  39.Vâlcea47529.265
  40.Vaslui49477.655
  41.Vrancea44454.340
  TOTAL:2.13421.852.562
  (la 26-01-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2022 ) (la 26-01-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2022 )