HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aproba Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
   +  AnexaPROCEDURĂprivind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile definanțare și instrucțiunile de implementare a acestora