HOTĂRÎREA nr. 573 din 22 octombrie 1993pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 207/1993
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte: Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 207/1993 privind mărfurile contingentate, cele pentru care se returnează anticipat contravaloarea stimulentelor acordate producătorilor, precum şi cele neadmise temporar la export pe anul 1993, cu poziţia "Grîu pentru saminta", care se elimina din anexa nr. 3 la aceeaşi hotărâre. Nivelul contingentului este de 200 tone. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,IOAN OANCEAMinistrul comerţului,CRISTIAN IONESCU-----------------