HOTĂRÎRE Nr. 572 din 22 octombrie 1993privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 125/1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 1 noiembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe modifica anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, capitolul II litera b) punctul 11, care va avea următorul cuprins:"11. Asigura transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, cu suportarea de către acesta a contravalorii unui abonament lunar asimilat regiilor de transport local pentru liniile preorasenesti. Diferenţa dintre valoarea costurilor efective lunare şi valoarea abonamentului se va suporta de către aeroporturi în cadrul alocaţiei bugetare repartizate."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------p. Ministrul transporturilor,Aurel Novac,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------